Boloński system kształcenia w UG

Boloński system kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim

Boloński system kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim to:

- możliwość zdobycia w ciągu pięciu lat studiów dwóch dyplomów z dwóch różnych kierunków studiów
- możliwość studiowania według programów indywidualnych
- możliwość odbywania części studiów w wybranej uczelni europejskiej
- czytelny system transferu punktów kredytowych (ECTS) ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów
- kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy
- tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów i nauczycieli akademickich
- poszerzenie oferty kształcenia w językach obcych
- możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych
- możliwość rozwijania zainteresowań naukowych na studiach doktoranckich
- międzynarodowa współpraca w zakresie nowelizacji programów kształcenia
- międzynarodowe współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
- propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Marzec 2009 - 11:53; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz