fbpx Boloński system kształcenia w UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Boloński system kształcenia w UG

Boloński system kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim

Boloński system kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim to:

- możliwość zdobycia w ciągu pięciu lat studiów dwóch dyplomów z dwóch różnych kierunków studiów
- możliwość studiowania według programów indywidualnych
- możliwość odbywania części studiów w wybranej uczelni europejskiej
- czytelny system transferu punktów kredytowych (ECTS) ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów
- kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy
- tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów i nauczycieli akademickich
- poszerzenie oferty kształcenia w językach obcych
- możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych
- możliwość rozwijania zainteresowań naukowych na studiach doktoranckich
- międzynarodowa współpraca w zakresie nowelizacji programów kształcenia
- międzynarodowe współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
- propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 12:40