UG w liczbach | Serwis główny UG

Uniwersytet Gdański w liczbach

  • 11 wydziałów
  • Studium Języków Obcych
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • 43 kierunki studiów
  • 195 specjalności
  • 1706 pracowników naukowo-dydaktycznych
  • 29012 studentów
  • 18 studiów doktoranckich
  • 1208 słuchaczy studiów doktoranckich
  • 90 studiów podyplomowych
  • 2345 słuchaczy studiów podyplomowych
  • 1 milion 450 tys. woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
  • 40331 tytułów czasopism dostępnych elektronicznie
  • 7 bibliotek specjalistycznych
  • Biblioteka Główna
  • 1100 miejsc w czytelniach
  • 7dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne
  • 10 domów studenckich
  • 2025 miejsc w akademikach
  • 176 studenckich wydziałowych kół naukowych
  • 21 studenckich międzywydziałowych kół naukowych, stowarzyszeń i organizacji
  • 9 lektoratów języków obcych dla studentów
  • 1225 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych dla studentów, w tym 1203 z dostępem do Internetu
  • 61658 m²– powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa
  • 129000 m²– powierzchnia użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną 
  • 51869 m²– powierzchnia inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  • 9 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego: budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, siedziba Wydziału Chemii, budynek Wydziału Biologii, budynek neofilologii dla Wydziału Filologicznego, budynek informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, budynek Instytutu Biotechnologii dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Centrum Sportowo-Rekreacyjne, dom studencki.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 12:40