UG w liczbach

Uniwersytet Gdański w liczbach

 • 11 wydziałów
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • 43 kierunki studiów
 • 195 specjalności
 • 1706 pracowników naukowo-dydaktycznych
 • 29012 studentów
 • 18 studiów doktoranckich
 • 1208 słuchaczy studiów doktoranckich
 • 90 studiów podyplomowych
 • 2345 słuchaczy studiów podyplomowych
 • 1 milion 450 tys. woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • 40331 tytułów czasopism dostępnych elektronicznie
 • 7 bibliotek specjalistycznych
 • Biblioteka Główna
 • 1100 miejsc w czytelniach
 • 7dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne
 • 10 domów studenckich
 • 2025 miejsc w akademikach
 • 176 studenckich wydziałowych kół naukowych
 • 21 studenckich międzywydziałowych kół naukowych, stowarzyszeń i organizacji
 • 9 lektoratów języków obcych dla studentów
 • 1225 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych dla studentów, w tym 1203 z dostępem do Internetu
 • 61658 m²– powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa
 • 129000 m²– powierzchnia użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną 
 • 51869 m²– powierzchnia inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • 9 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego: budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, siedziba Wydziału Chemii, budynek Wydziału Biologii, budynek neofilologii dla Wydziału Filologicznego, budynek informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, budynek Instytutu Biotechnologii dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Centrum Sportowo-Rekreacyjne, dom studencki.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Marzec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz