Oferta nauki języków obcych w UG

Oferta nauki języków obcych w Uniwersytecie Gdańskim

Ofertę nauki języków obcych na Uniwersytecie Gdańskim proponują:

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego, które zapewnia studentom wszystkich wydziałów naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i szwedzkiego. Prowadzi też naukę języka polskiego dla obcokrajowców oraz lektorat języka i kultury japońskiej. Studium posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych Chambre de Commerce et d’Industrie w Paryżu. Przy zespole języka niemieckiego działalność prowadzi Centrum Egzaminacyjne OSD (Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego), w ramach którego można otrzymać następujące certyfikaty GD (Grundstufe); ZM (Zertifikat Deutsch); MD (Mittelstufe Deutsch); WD (Wirtschaftssprache Deutsch).

Centrum Herdera- organizuje kursy języka niemieckiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, oferując naukę na 11 poziomach zaawansowania, wraz z możliwością przygotowania do egzaminów Instytutu Goethego: Zertifikat Deutsch, Goethe Zertifikat C1, Centrale Oberstufenprüfung i Prüfung Wirtschaftsdeutsch International. W Centrum można uzyskać także informacje o możliwości podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych, możliwościach uzyskania stypendium, działalności instytucji i fundacji wspierających wymianę młodzieży, o zakresie i terminach egzaminów językowych prowadzonych przez Instytut Goethego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Marzec 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz