Oferta kształcenia w UG

Oferta kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim

Wydział Biologii

Kształci na kierunku:
·  biologia
·  neurobiopsychologia (makrokierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych)
Ponadto prowadzi:
studia trzeciego stopnia z biologii i oceanologii
studia podyplomowe: Biologia jako drugi nauczany przedmiot
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
al. Marszałka Piłsudskiego 46,81-378 Gdynia
tel. (58) 523 66 00, fax: (58) 661 64 70
 
Wydział Chemii
Kształci na kierunkach:
·  chemia
·  ochrona środowiska
Ponadto prowadzi:
·  studia doktoranckie z chemii i biochemii
·  studia podyplomowe: ekologia-etyka-technika
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
ul. Sobieskiego 18/19,80-952 Gdańsk 6,
tel.: +48 58 523 53 01, fax: +48 58 523 54 72
 
Wydział Ekonomiczny
Kształci na kierunku:
·  ekonomia
·  międzynarodowe stosunki gospodarcze
Ponadto prowadzi:
·  studia trzeciego stopnia z ekonomii a także interdyscyplinarne studia doktoranckie – europeistyka (studia prowadzone wspólnie z Wydziałami: Historycznym, Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji)
·   studiapodyplomowe w zakresie: edukacja europejska, kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym, handel zagraniczny, integracja europejska, marketing międzynarodowy, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej, zamówienia publiczne, transport i logistyka, efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwie sektora rolno-spożywczego, biznes międzynarodowy w języku angielskim (International Business),
·  Międzywydziałowe Studium MBA (prowadzone wspólnie z wydziałem Zarządzania)
Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
ul. Armii Krajowej 119/121,81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 10 00, fax: +48 58 523 11 10
 
Wydział Filologiczny
Kształci na kierunkach:
·  filologia:
specjalność: amerykanistyka
specjalność: filologia angielska
specjalność: filologia germańska
specjalność: filologia klasyczna
specjalność: filologia romańska
specjalność: filologia rosyjska
specjalność: skandynawistyka
specjalność: slawistyka
specjalność: nauczanie języka angielskiego
specjalność: nauczanie języka angielskiego z językiem niemieckim
specjalność: nauczanie języka francuskiego
specjalność: nauczanie języka niemieckiego
·  filologia polska
·  kulturoznawstwo
·  logopedia
·  rosjoznawstwo
Ponadto prowadzi:
·  studia trzeciego stopnia z zakresu filologii
·  studia podyplomowe: informacja naukowa i bibliotekoznawstwa, logopedyczne, terapii logopedycznej, neurologopedyczne, surdologopedyczne, emisji i higieny głosu, filologii polskiej, logopedii medialnej, polonistyczne, kwalifikacyjne pedagogiczno-metodyczne języka kaszubskiego, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języków obcych, wczesnej interwencji logopedycznej, terapii zaburzeń czytania i pisania, komunikacji społecznej i kultury medialnej
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk
tel.: +48 58 523 28 99, fax: +48 58 523 20 53
 
Wydział Historyczny
Kształci na kierunkach:
·  archeologia
·  historia
·  historia sztuki
Ponadto prowadzi:
·  Studia trzeciego stopnia z historii
·  Studia podyplomowe: historii, gedanistyki
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
ul. Wita Stwosza 55,80-952 Gdańsk
tel.: + 48 58 523 20 39, fax: + 48 58 523 20 53
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kształci na kierunkach:
·  matematyka
·  fizyka
·  informatyka
Ponadto prowadzi:
·  studia trzeciego stopnia z fizyki oraz Środowiskowe Studium Doktoranckie z Matematyki i Informatyki prowadzone wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
·  studia podyplomowe: matematyki z informatyką, podstaw informatyki, fizyki z astronomią, matematyka ekonomiczna
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym (matematyka, fizyka i informatyka) i niestacjonarnym (informatyka)
ul. Wita Stwosza 57,80-952 Gdańsk
tel.: +48 58 523 20 26, fax: +48 58 523 22 66
 
Wydział Nauk Społecznych
Kształci na kierunkach:
·  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
·  filozofia
·  pedagogika
·  psychologia
·  politologia
·  praca socjalna
·  socjologia
Ponadto prowadzi
·  studia trzeciego stopniaz psychologii, z zakresu pedagogiki i nauk o polityce
·  studia podyplomowe:aktywizujących metod nauczania, animacji współpracy środowiskowej, dramypedagogicznej, dziennikarstwa, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, politologii, przygotowania do życia w rodzinie, pedagogiczne, pomiaru dydaktycznego i oceniania szkolnego, psychologii przywództwa w organizacjach, edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, psychologia sportu, reklama i marketing medialny, resocjalizacja i zarządzanie instytucją penitencjarną
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
ul. Pomorska 68,80-952 Gdańsk
tel.: +48 58 523 43 29, fax: +48 58 523 43 30
 
Wydział Oceanografii i Geografii
Kształci na kierunkach:
·  geografia
·  geologia
·  gospodarka przestrzenne
·  oceanografia
·  ochrona środowiska
Ponadto prowadzi:
·  studia trzeciego stopnia w zakresie oceanologii i geografii, niestacjonarne studium doktoranckie,
·  studia podyplomowe: przyroda, człowiek-środowisko; geologia stosowana dla administracji
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
al. Marszałka Piłsudskiego 46,81-378 Gdynia
tel. + 48 58 523 66 00, fax:+ 48 58 661 64 70
 
Wydział Prawa i Administracji
Kształci na kierunkach:
·  prawo
·  administracja
Ponadto prowadzi:
·  studia trzeciego stopnia w zakresie prawa
·  studia podyplomowe: Prawo pracy, Unia Europejska - Przygotowanie kandydatów na urzędników w instytucjach europejskich, Prawo europejskie dla sędziów, Prawa usług finansowych Unii Europejskiej, Małoletni – ofiara przemocy w postępowaniu karnym i w sprawach przed Sądem Rodzinnym, Podatki i prawo podatkowe, Prawa Działalności Gospodarczej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii,
Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
ul. Bażyńskiego 6,80-952 Gdańsk
tel.: +48 58 523 28 99, fax: +48 58 523 28 87
 
Wydział Zarządzania
Kształci na kierunkach:
·  zarządzanie
·  finanse i rachunkowość
·  informatyka i ekonometria
Ponadto prowadzi:
·  studia trzeciego stopnia z ekonomii i zarządzania
·  studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów, rachunkowości i finansów, zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej, auditingu ekologicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania organizacją, zarządzania w oświacie, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu finansowego, zarządzania jakością w organizacji według norm ISO.
·  Międzywydziałowe Studium MBA (prowadzone wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym)
 Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
ul. Armii Krajowej 101,81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 10 01, fax: +48 58 523 11 73
 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG
Kształci na kierunku:
·  biotechnologia
·  współpracuje w Wydziałem Chemii w zakresie kształcenia doktorantów
Są tostudia międzyuczelniane i studenci mogą korzystać z oferty dydaktycznej kilku uczelni Trójmiasta: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej (z wyjątkiem zajęć klinicznych), Politechniki Gdańskiej oraz instytutów naukowych.
Studia odbywają się w systemie stacjonarnym
ul. Kładki 2,80-822 Gdańsk,
tel.: +48 58 523 63 20, fax: +48 58 523 64 30
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Marzec 2009 - 12:04; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz