fbpx Przepisy i dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przepisy i dokumenty

Przepisy i dokumenty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 13:16

Umowa Student - UG

Wzory umów pomiędzy Uczelnią a studentami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2019/2020 stanowią załączniki do zarządzenia nr 82/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwerystetu Gdańskiego rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 oraz w spawie warunków zwalniania z tych opłat.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r. zawierali umowy wedlug wzorów umów pomiędzy Studentem a Uczelnią, stanowiących załączniki do uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat ze zmianami.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku stanowi załącznik do zarządzenia nr 106/R/16 Rektora UG z dnia 6 listopada 2016 r.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku został zmieniony przez:

  • uchwałę nr 28/16 Senatu UG z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 37/16 Senatu UG z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 47/16 Senatu UG z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 32/17 Senatu UG z dnia 25 maja 2017 r.  zmieniającą uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne swiadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 43/17 Senatu UG z dnia 22 czewca 2017 r.  zmieniającą uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 57/17 Senatu UG z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 25/18 Senatu UG z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i waunków zwalniania z tych opłat.

 

Uchwała nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 r. została zinterpretowana przez zarządzenie nr 134/R/16 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 listopada 2019 roku, 14:18

Wzory podań

Wzory podań są dostępne po zalogowaniu w Portalu Studenta.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Ewa Jaros
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 września 2014 roku, 9:16