fbpx Liczebność grup zajęciowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Liczebność grup zajęciowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Liczebność grup zajęciowych

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie Rektora UG nr 103/R/13 z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim
  2. Zarządzenie Rektora UG nr 3/R/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/R/13 Rektora UG w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim

 

Last modified by: Katarzyna Kędziora
Created by: Importer Importowicz
Last modified: 
2017, February 20 - 11:21am