fbpx Zapomoga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Zapomoga

Zapomoga

Zapomoga

Dwa razy w roku akademickim studenci UG, którzy znaleźli się w tzw. przejściowo trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Świadczenie może być przyznana studentowi, który znalazł się w tzw. przejściowo trudnej sytuacji życiowej, z powodu między innymi:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
  3. śmierci członka najbliższej rodziny,
  4. dokonanej na jego szkodę kradzieży,
  5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
  6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.

Student może otrzymać zapomogę wyłącznie jeden raz na podstawie dokumentacji dotyczącej tego samego zdarzenia.

Last modified by: Maciej Ciemny
Created by: Maciej Ciemny
Last modified: 
2019, August 24 - 12:04pm