fbpx Komisje senackie i uczelniane na UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komisje senackie i uczelniane na UG

Komisje senackie i uczelniane na Uniwersytecie Gdańskim w kadencji 2020-2024

 

KOMISJE SENACKIE:

KOMISJE UCZELNIANE:

KONWENT GODNOŚCI HONOROWYCH UG


KOMISJE SENACKIE
 
KOMISJA ORGANIZACJI I ROZWOJU
 1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym – Przewodniczący Komisji;
 2. dr Dorota Myślińska – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Giełdoń – Wydział Chemii;
 4. dr Magdalena Markiewicz – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr Anna Sobecka – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Mirosława Mailnowska – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. mgr Grażyna Jaśkowiak – Dyrektor Biblioteki UG;
 14. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Centrum Języków Obcych;
 15. mgr Marek Bobkiewicz – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 16. doktorant mgr Maciej Zieliński;
 17. student Bartosz Chojnacki – Wydział Biologii;
 18. studentka Agata Żukowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 19. Maria Danuta Wróblewska –  Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 20. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – NSZZ "Solidarność" przy UG.
 
KOMISJA DS. NAUKI
 1. prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds. Badań Naukowych – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Biologii;
 3. dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemii;
 4. dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomicznego;
 5. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego;
 6. dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Historycznego;
 7. dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa i Administracji;
 10. prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Oceanografii i Geografii;
 11. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania;
 12. dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed – Prodziekan ds. Nauki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed;
 13. dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia;
 14. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia;
 15. dr hab. Natasza Szutta, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia;
 16. dr hab. Izabela Kępka, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo;
 17. dr hab. Anna Marchewka, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo;
 18. dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
 19. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka;
 20. dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne;
 21. dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka;
 22. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne
 23. prof. dr hab. Iwona Sagan – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 24. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
 25. dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne;
 26. dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Pedagogika;
 27. prof. dr hab. Mariola Bidzan – Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia;
 28. prof. dr hab. Adam Prahl – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 29. mgr Roman Tabisz – Biblioteka UG;
 30. doktorant mgr Maciej Zieliński;
 31. student Paweł Serafin – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 32. student Tomasz Swebocki – Wydział Chemii;
 33. prof. dr hab. Zdzisław Kordel – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 34. dr Magdalena Błażek – NSZZ "Solidarność" przy UG.
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania – Przewodniczący Komisji;
 2. mgr Marzena Wojtaszko – Kwestor;
 3. prof. dr hab. Dariusz Szlachetko – Dziekan Wydziału Biologii;
 4. dr hab. Beata Grobelna, prof. UG – Dziekan Wydziału Chemii;
 5. dr hab. Monika Bąk, prof. UG – Dziekan Wydziału Ekonomicznego;
 6. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG – Dziekan Wydziału Filologicznego;
 7. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG – Dziekan Wydziału Historycznego;
 8. prof. dr hab. Piotr Bojarski – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 9. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 10. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG – Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii;
 11. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Ewelina Król, prof. UG – Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed;
 13. mgr Grażyna Jaśkowiak – Dyrektor Biblioteki UG;
 14. mgr Alina Swebocka – Dyrektor Centrum Języków Obcych;
 15. dr Jan Patok – Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 16. doktorant mgr Piotr Zieliński;
 17. studentka Agata Myszka – Wydział Nauk Społecznych;
 18. student Kacper Wiśniewski – Wydział Zarządzania;
 19. dr Michał Juraszek – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 20. dr Jarosław Och – NSZZ "Solidarność" przy UG.
 1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
  – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr Tomasz Gutowski – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Grzegorz Kotłowski – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr Barbara Wolnik – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Ewa Szymczak – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 14. mgr Ewa Nowaczyk-Potaż – Biblioteka UG;
 15. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Hanna Wesołowska-Szprada – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 17. doktorantka mgr Ewa Lubiszewska;
 18. studentka Simona Kołek – Wydział Chemii;
 19. student Damian Makowski – Wydział Chemii;
 20. studentka Agata Myszka – Wydział Nauk Społecznych;
 21. studentka Barbara Siewruk – Wydział Ekonomiczny;
 22. dr Sławomir Antkiewicz – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 23. dr Mariusz Brodnicki – NSZZ "Solidarność" przy UG.

KOMISJA DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA

 1. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – Przewodnicząca Komisji;
 2. dr Dorota Myślińska – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Giełdoń – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Mirosława Malinowska – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr Anna Ihnatowicz – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. prof. dr hab. Igor Konieczny - Dyrektor Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed;
 14. mgr Wojciech Flisikowski – Biblioteka UG;
 15. mgr Iwona Musielska – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Tomasz Aftański – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 17. doktorantka mgr Natalia Lubińska;
 18. studentka Agata Kuryś – Wydział Filologiczny.

 


KOMISJE UCZELNIANE
 
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
 1. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz – Wydział Biologii;
 3. prof. dr hab. Mariusz Makowski – Wydział Chemii;
 4. dr Elżbieta Adamowicz – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 12. prof. dr hab. Jerzy Bolałek – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. prof. dr hab. Krzysztof Liberek – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Agnieszka Błaszkowska – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Iwona Dudzic – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 17. doktorantka mgr Paulina Bielawska-Srock;
 18. student Michał Mielnik – Wydział Ekonomiczny;
 19. student Kacper Wiśniewski – Wydział Zarządzania.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Nauczycieli Akademickich: dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji
 
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich: prof. dr hab. Jerzy Błażejowski - Wydział Nauk Społecznych
 
 
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. dr hab. Jacek Potulski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr Tomasz Gutowski – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Grzegorz Kotłowski – Wydział Filologiczny;
 6. dr Anna Łysiak-Łątkowska – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr Tomasz Lenkiewicz – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Adam Bochentyn – Wydział Prawa i Administracji
 10.  dr Bartosz Kędzierski – Wydział Prawa i Administracji
 11.  dr Piotr Kitowski – Wydział Prawa i Administracji
 12. dr Grażyna Chaberek – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr Katarzyna Węgrzyn – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Marzanna Stanek-Kozłowska – Centrum Języków Obcych;
 16. student Brandon Bujak – Wydział Biologii;
 17. studentka Simona Kołek – Wydział Chemii;
 18. studentka Magdalena Król – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 19. student Maciej Mateusiak – Wydział Zarządzania;
 20. studentka Aleksandra Meger – Wydział Oceanografii i Geografii;
 21. student Michał Mielnik – Wydział Ekonomiczny;
 22. student Paweł Serafin – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 23. studentka Sara Sikorska – Wydział Filologiczny;
 24. studentka Alicja Szymańska – Wydział Ekonomiczny;
 25. studentka Kamila Ulmann – Wydział Ekonomiczny;
 26. studentka Nina Więcławska – Wydział Historyczny;
 27. student Kacper Wiśniewski – Wydział Zarządzania;
 28. studentka Zlata Yankovska – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 29. student Michał Zielonka – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów i Doktorantów: dr Pawel Petasz - Wydzial Prawa i Administracji 
 
 
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Grzegorz Romanowski – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Magdalena Grabowska – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Marcin Wąs, prof. UG– Wydział Historyczny;
 7. dr Aleksandra Nowel – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 10. dr Łukasz Cora – Wydział Prawa i Administracji
 11. dr Szymon Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji
 12. dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Agnieszka Błaszkowska – Centrum Języków Obcych;
 16. studentka Marta Komar – Wydział Nauk Społecznych,
 17. studentka Natalia Komar – Wydział Nauk Społecznych;
 18. studentka Agata Kuryś – Wydział Filologiczny;
 19. studentka Karolina Ławska – Wydział Chemii;
 20. studentka Zuzanna Marciniak – Wydział Nauk Społecznych;
 21. studentka Marta Moskiewicz – Wydział Prawa i Administracji;
 22. studentka Agata Myszka – Wydział Nauk Społecznych;
 23. studentka Weronika Mytlewska – Wydział Nauk Społecznych;
 24. studentka Zuzanna Polakiewicz – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 25. student Michał Sołoduch – Wydział Nauk Społecznych;
 26. studentka Weronika Wróbel – Wydział Historyczny;
 27. studentka Konrad Wróblewski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 28. studentka Natalia Wysocka – Wydział Filologiczny;
 29. studentka Dorota Zielonka – Wydział Biologii.
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW
 1. dr hab. Jacek Potulski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 10. dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Irena Moszczyńska-Janicka – Centrum Języków Obcych;
 16. doktorant mgr Maciej Kosiński;
 17. doktorant mgr Piotr Zieliński;
 18. doktorant mgr Maciej Zieliński;
 19. doktorantka mgr Marta Łapińska;
 20. doktorantka mgr Aleksandra Koska- Legieć;
 21. doktorantka mgr Marta Zimna;
 22. doktorantka mgr Agnieszka Szczerba;
 23. doktorantka mgr Katarzyna Semrau;
 24. doktorantka mgr Ewa Lubiszewska;
 25. doktorantka mgr Piotr Syczak;
 26. doktorantka mgr Justyna Stiepanow;
 27. doktorant mgr Natalia Lubińska;
 28. doktorant mgr Aurelia Schweda;
 29. doktorant mgr Karolina Gackowska.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów i Doktorantów: dr Paweł Petasz - Wydzial Prawa i Administracji 
 
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW
 1. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący;
 2. dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Sikorski, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – Wydział Filologiczny;
 6. prof. dr hab. Witold Świętosławski – Wydział Historyczny;
 7. dr Danuta Jaruszewska-Walczak – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. prof. dr hab. Jacek Tebinka – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 10. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr Krzysztof Kaszubowski – Wydział Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Jacek Piosik, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Iwona Mężeńska – Centrum Języków Obcych;
 16. doktoranci w trakcie wyborów.

KOMISJA SOCJALNO-MIESZKANIOWA

 1. dr hab. Monika Badura, prof. UG – Wydział Biologii – Przewodniczący;
 2. dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG – Wydział Chemii;
 3. dr Andrzej Paczoski – Wydział Ekonomiczny;
 4. mgr Teresa Gałęzowska – Wydział Filologiczny;
 5. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG – Wydział Historyczny;
 6. dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 7. dr Konrad Ćwikliński – Wydział Nauk Społecznych;
 8. dr Olga Śniadach – Wydział Prawa i Administracji;
 9. dr Izabela Chlost – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr Arkadiusz Kozłowski – Wydział Zarządzania;
 11. dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 12. mgr Beata Roszkowska-Paszuk – Biblioteka UG;
 13. mgr Grażyna Stefańska-Ulanowska – Centrum Języków Obcych;
 14. mgr Marek Szutowicz – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 15. prof. dra hab. Jan Iluk – przedstawiciel emerytów UG;
 16. mgr Olga Dziubek – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami UG;
 17. Wiesława Kaczmarek – przedstawiciel NSZZ Solidarność;
 18. Lidia Śniegocka – przedstawiciel ZNP przy UG.

 

 

____

 

Przedstawiciele związków zawodowych przy UG uczestniczą w posiedzeniach komisji z głosem doradczym.

 

Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 maja 2021 roku, 13:18