biblioteka UG
Sezon letni. Teatry, spacery po Saskiej Kępie, przejażdżki, wyścigi konne i samochodowe, regaty. Gwar, ruch, niecierpliwe oczekiwanie na wyjazd, atrakcje w mieście i poza nim. Czasami cisza, szum morza, niespieszne wędrówki po górach i zasłużony odpoczynek u wód. Lato. Trochę leniwe, trochę senne, a jednak zawsze gorące i zawsze za krótkie... Na podstawie informacji zaczerpniętych z map i czasopism z końca XIX i…
życie akademickie
Twórczym debatom, wymianie poglądów oraz zbliżeniu się do innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych sprzyjać będą spotkania badaczy podczas III Kongresu Młodej Nauki na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie trzydniowego wydarzenia młodzi naukowcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich badań w ramach kilkudziesięciu paneli dyskusyjnych.…
ludzie UG
prof. Arkadiusz Modrzejewski  Od spotkań ze znanymi politykami i dyplomatami przez konferencję nt. roli konsula honorowego po angażowanie praktyków do prowadzenia zajęć dla studentów — Instytut Politologii UG prowadzi różnorodne działania badawcze i dydaktyczne. O plany i dotychczasowe współprace podjęte przez jednostkę pytamy jej…
współpraca
Sidharth Chauhan Od Kotkhai, małej himalajskiego wioski w Indiach, przez studia na Uniwersytecie Harvarda, aż do pracy w Jindal Global Law School. Sidharth Chauhan pokonał wiele przeszkód, aby zostać pierwszym prawnikiem w swojej rodzinie. Ponadto w trakcie pandemii COVID-19 gość Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował akcję szerzącą…
sea-eu
Morski potencjał Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowali uczestnikom SEA-EU Governing Week w Uniwersytecie Gdańskim Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG. Podczas ostatniego dnia wydarzenia goście z 10 uczelni nadmorskich poznali możliwości i potencjał Oceanografia i…
nauka
Informujemy, że dzięki współpracy trzech grup badawczych prowadzonych przez dra Łukasza Rąbalskiego (Uniwersytet Gdański i Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie), dra hab. Macieja Grzybka (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz prof. dra hab. Krzysztofa Pyrcia (Uniwersytet Jagielloński) udało się pozyskać pierwszą sekwencje wirusa grypy H5N1, która zakaża koty w Polsce. Sekwencja została upubliczniona w…
nauka
Psychologiczne czasopisma naukowe redagowane przez naukowców z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego okazały się jednymi z najlepszych w Polsce. Health Psychology Report (HPR) uzyskał aż 2 punkty IF. To dowód tego, że nasze czasopisma są obecnie najlepiej rozpoznawalnymi na arenie światowej w tej kategorii. - Miejsce naszych czasopism…
sea-eu
Governing Week na Uniwersytecie Gdańskim dobiega końca. W czwartkowy wieczór, 29 czerwca goście z uczelni zrzeszonych w sojuszu SEA-EU udali się do Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie mieli okazję podziwiać "Sąd Ostateczny" autorstwa Hansa Memlinga. Obraz i jego walory artystyczne przedstawił Dyrektor Muzeum dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG przy akompaniamencie Golden Gate String Quartet. Gości przywitał Rektor UG prof…
sea-eu
Najważniejsze obrady podczas SEA-EU Governing Week w Uniwersytecie Gdańskim dobiegły końca. Władze nadmorskich uczelni europejskich i reprezentanci jednostek sojuszu spotkały się 29 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, aby omówić dotychczasowe działania sojuszu oraz zaplanować przyszłość SEA-EU 2.0. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. nową identyfikację sojuszu, raport z działań Ports and Cities Council oraz…
sea-eu
Spotkanie międzynarodowego zespołu zadania 4.4 SEA-EU Goes Greener oraz wykłady otwarte dotyczące zrównoważonego rozwoju odbyło się drugiego dnia  SEA-EU Governing Week w Uniwersytecie Gdańskim. Jednym z celów zadania 4.4 jest utworzenie sieci zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability Network), która będzie platformą do wymiany doświadczeń w kierunku organizacji nowoczesnych form edukacji poprzez pracę projektową…
życie akademickie
O dwa miejsca w górę w klasyfikacji uniwersytetów awansował Uniwersytet Gdański w najnowszym rankingu Perspektyw. Utrzymaliśmy także wysoką 16. pozycję w klasyfikacji ogólnouczelnianej. Awansowaliśmy w 6 grupach poszczególnych kryteriów (w sumie jest ich 8). Kierunek Biotechnologia (MWB) awansował i jest drugim najlepszym kierunkiem w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim), ustępując jedynie Uniwersytetowi…
kultura
Po drugim dniu obrad SEA-EU Governing Week ponad 120 zagranicznych gości udało się do Sali Teatralnej im. prof. Jerzego Limona, gdzie odbył się koncert Studia Wokalnego UG i Gdańskiej Orkiestry Akademickiej. Grupy po raz pierwszy wystąpiły razem na scenie, wykonały m.in. utwory „Havana” i “Moonlight Serenade”. Wydarzenie prowadziła dr Roksana Zgierska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, a gości powitał Rektor UG…
sea-eu
Reprezentanci uczelni, portów i samorządów miast, w których znajdują się nadmorskie uniwersytety SEA-EU, spotkali się, aby rozmawiać o rozwoju współpracy międzynarodowej jak i regionalnej w ramach swoich instytucji. Obrady SEA-EU Cities and Ports Council odbyły się podczas Governing Week, szczytu sojuszu SEA-EU, który trwa od 27 do 30 czerwca br.  - …
życie akademickie
Serdecznie zapraszamy na pokaz filmowy "Błoto, gaz i drut kolczasty. Zapomniana I wojna światowa". Wydarzenie, zorganizowane przez studentów 3 roku Historii specjalizacji „Historia w przestrzeni medialnej” pod opieką dr. Wacława Kulczykowskiego, odbędzie się już w ten piątek 30 czerwca br. o godz. 9.30 na Wydziale Historycznym w sali 1.43.  XX-wieczne wielkie wojny odbiły w świadomości naszej cywilizacji piętno, którego…
nauka
Opracowany przez prof. Marcina Pawłowskiego wynalazek - unikatowe w skali światowej urządzenie – samotestujący kwantowy generator liczb losowych otrzymał III miejsce w kategorii odkryć w 10. edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”. Wśród nominowanych do nagrody znaleźli się także naukowcy z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemii…
sea-eu
Dziś drugi dzień Governing Week na Uniwersytecie Gdańskim, podczas którego członkowie Executive Committe z dziewięciu nadmorskich uczelni europejskich obradowali nad przyszłością sojuszu. Przedstawiony został m.in. raport końcowy SEA-EU 1.0, rezultaty dotychczasowych działań oraz plany działań na najbliższe lata, jak choćby ustanowienie bardziej powiązanych i lepiej funkcjonujących relacji między biznesem a instytucjami…
współpraca
Od lewej; prof. Arkadiusz Modrzejewski i Jan Strawiński Dyrektor Instytutu Politologii dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG podpisał we wtorek 27 czerwca umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Konsulów Honorowych w Polsce, które reprezentował Prezydent Stowarzyszenia i Konsul Honorowy Bułgarii w Gdańsku Jan Strawiński.…
życie akademickie
Zapraszamy do lektury najnowszego, czerwcowego numeru „Gazety Uniwersyteckiej”.   Znajdziecie w nim Państwo: – relację z Sopockiej LIMONiady – wydarzenia mającego na celu upamiętnienie śp. prof. Jerzego Limona; – artykuł poświęcony Księgarni Uniwersyteckiej i kawiarni „Książką i Kawą”, od roku funkcjonującym na Uniwersytecie Gdańskim; –…
sea-eu
O mobilności, komunikacji i wewnętrznej organizacji pracy sojuszu SEA-EU przez następne cztery lata rozmawiali przedstawiciele z 9 uczelni partnerskich sojuszu. Pierwszy dzień obrad SEA-EU Governing Week w Gdańsku zakończyły spotkania SEA-EU Technical Working Group i reSEArch-EU Technical Working Group. Zjazd ponad 120 przedstawicieli uczelni europejskich trwa od 27 do 30 czerwca br…
sea-eu
Za nami pierwsze spotkania w ramach Governing Week, wydarzenia, które co pół roku organizuje inny partner konsorcjum europejskich uczelni nadmorskich. Do południa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie Komitetu ds. Jakości i Etyki oraz obrady Ukrainian Day. Meeting of Quality and Ethics Commite rozpoczął się o godz. 9:00 zatwierdzeniem przez reprezentantów każdej z uczelni partnerskich SEA-EU…
życie akademickie
Sebastian Barczak i Mateusz Baluk to kolejno nowy przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Doktorantów UG. W dniu 14 czerwca 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie jednostki w kadencji 2023-2025.  Po jednomyślnym przegłosowaniu jego kandydatury mgr Sebastian Barczak podziękował za okazane zaufanie oraz zaprosił członków do dalszej intensywnej pracy…
sea-eu
Przedstawiciele Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa(ONU) wezmą udział w SEA-EU Governing Week. 27 czerwca, podczas Ukrainian Day goście znad Morza Czarnego przedstawią potencjał swojej uczelni członkom sojuszu SEA-EU. Z okazji wizyty otwarta zostanie wystawa fotografii Leonida Shevchuka pt. „Świat wojny”. - Podczas Ukrainian Day…
konferencje
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego był partnerem organizowanej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności międzynarodowej konferencji "Cofanie autorytaryzmu"/Rolling back authoritarianism. Uczestnicy konferencji podpisali, nawiązując do 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego "Gdańską Deklarację Solidarności z Demokracją". Wśród sygnatariuszy znalazł się dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof…
życie akademickie
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z wynikami najnowszego rankingu Wydziałów Prawa w Polsce dziennika „Rzeczpospolita”, uzyskał 4. miejsce wśród uczelni publicznych w Polsce. Na ocenę ogólną złożyły się trzy główne elementy składowe: potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpraca zagraniczna. Wśród uczelni publicznych, pod względem jakości kształcenia, WPiA UG uzyskał 2. pozycję w…
życie akademickie
Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zajęła pierwsze miejsce w rankingu uniwersyteckich poradni prawnych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z ogólnopolską Fundacją Poradni Prawnych. - Zwycięstwo w rankingu uniwersyteckich poradni prawnych to ogromny sukces, po raz pierwszy nasza poradnia w nim zwyciężyła, w ubiegłym roku było to trzecie miejsce w kraju – mówi…
nauka
Badacze z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, Karolinska Institutet i Imperial College London przygotowali artykuł o właściwościach białek występujących w warstwie ziarnistej naskórka: filagryny (FLG) i profilagryny (PFLG). Publikacja ukazała się w Journal of Extracellular Vesicles, którego impact factor wynosi 17.337, a Ministerstwo Edukacji i Nauki…
współpraca
Władze oraz przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego po raz drugi wzięli udział w spotkaniu integracyjnym Uczelni Fahrenheita we Wróblówce. Była to okazja nie tylko do rozmowy w nieformalnej atmosferze, ale też podjęcia drużynowych zmagań sportowych czy rywalizacji w dedykowanym teleturnieju…
współpraca
Od lewej: prof. Rachel Allison i Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej WNS dr hab. Radosław Kossakowski. prof. UG (opiekun wizyty) Dlaczego piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów wśród dziewczynek z USA, ale nie wśród chłopców? Czy wynika to z innego postrzegania tej dyscypliny przez…
życie akademickie
Delegacja FORUM Dziekanatów i Biur Dziekana z Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła w obradach Forum Pracowników Administracji Uczelni, które odbyło się w dniach 15-16 czerwca br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia były wyzwania związane z cyfryzacją uczelni.   W wydarzeniu Uniwersytet Gdański reprezentowały członkinie FORUM Dziekanatów i Biur Dziekana UG: mgr Katarzyna Rynkowska…
konferencje
Omówienie zagadnień związanych ze Smart Working, a w szczególności analiza jego regulacji we Włoszech oraz perspektyw ochrony smart pracowników w erze digitalizacji przed i po globalnej pandemii Covid-19 – to cel "Smart Working (THE DISCIPLINE OF SMART WORKING IN ITALY)", seminarium, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UG. Seminarium dotyczące elastycznej organizacji pracy jest efektem wspólnego projektu…