Dokumenty do pobrania: Dział Finansowy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dokumenty do pobrania: Dział Finansowy

  1. Przedpłata na konferencję [doc]
  2. Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń [doc]
  3. Dane do systemu INTRASTAT [doc]
  4. Wniosek o nadanie subkonta na konferemncje UG [doc]
  5. Druk polecenia wyjazdu służbowego [doc]
  6. Umowa zlecająca wyjazd poza siedzibę uczelni dla doktoranta/studenta [doc]
  7. Oświadczenie zwalniajace z podatku od towaru i usług przy zakupie substancji (odczynniki) biologicznych lub chemicznych [doc]
  8. KWESTIONARIUSZ DO CELÓW PODATKOWYCH w związku z przyznaniem i wypłatą nagrody Rektora ( powyżej 2.000,00 PLN) lub rekompensaty przysługującej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych [doc]
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Drost
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 października 2018 roku, 10:09