PRACOWNICY DZIAŁU PŁAC

Kierownik

mgr Jolanta Moś
telefon: +48 58 523 24 54
e-mail: jolanta.mos@ug.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Dorota Trybała
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: dorota.trybala@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Chemii
ADMINISTRACJA: Administracja Rektorat.

Pracownicy

mgr Danuta Aleksandrowicz
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: danuta.aleksandrowicz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich-Pracownia Sinologii
ADMINISTRACJA: Wydział Chemii
OBSŁUGA: Wydział Chemii, DS-10, DS-11, Hotel Asystencki nr 1, Wydział Historyczny.

Małgorzata Bocian
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: malgorzata.bocian@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Historii
ADMINISTRACJA: Biblioteka Sopot, Biblioteka Główna
OBSŁUGA: Górki Wschodnie, Neofilologia, Hotel Asystencki nr 2, Biblioteka Główna, Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, DS-5, DS-4

mgr Beata Grzywacz
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: beata.grzywacz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Fizyki), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ADMINISTRACJA: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Biologii, Wydział Biotechnologii, Centrum Transferu Technologii
OBSŁUGA: Wydział Ekonomiczny, Dział Transportu.

• 
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: 

NAUCZYCIELE: Wydział Biologii, Wydział Oceanografii i Geografii, Hel, WNS Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ADMINISTRACJA: Wydział Biologii, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania
OBSŁUGA: Wydział Oceanografii i Geografii,  DS-7, Hel, Wydział Biotechnologii, Zespół Obiektów Gdańsk-Kładki.

Joanna Sprawka
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: joanna.sprawka@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Matematyki i Informatyki), Wydział Nauk Społecznych: Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii, Instytut Politologii
ADMINISTRACJA: Rektorat, Wydział Nauk Społecznych
OBSŁUGA: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biologii, Ośrodek Łączyno, Borucino, Biuro Armatora z jednostką R/V Oceanograf, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Maria Studzińska-Derda
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: maria.studzinska-derda@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Centrum Języków Obcych, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
ADMINISTRACJA: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Wydawnictwo UG,
OBSŁUGA: Wydział Zarządzania, CDK, Biblioteka Ekonomiczna, Wydział Prawa, DS-6, Zakład Poligrafii 

mgr Eliza Władecka
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: eliza.wladecka@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Filologiczny: Zakład Języka Polskiego; Zakład Polonistyki Stosowanej; Zakład Historii Literatury Polskiej; Zakład Dramatu, Teatru i Widowisk; Zakład Kulturoznawstwa; Zakład Filmu i Mediów; Instytut Skandynawistyki i Fennistyki; Zakład Rosjoznawstwa, Litaratury i Kultury Rosyjskiej; Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa; Zakład Pragmatyki,Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego; Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich, Instytut Logopedii; Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej
ADMINISTRACJA: Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, Borucino, DS-y, Biuro Stypendialne
OBSŁUGA: Administracja Budynków Rektoratu; Administracja Budynków Biblioteki, Zespół Obiektów Leźno, DS-3, Straż Uniwersytecka Biblioteki Głównej i Budynku Administracyjnego 

 

Sekcja Umów Cywilnoprawnych:

Kierownik sekcji

telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:maria.dyszczynska@ug.edu.pl

Pracownicy

mgr Honorata Kloc
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:rekhk@ug.edu.pl

Bożena Kowalska
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: rekbk@ug.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Matys
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: agnieszka.matys@ug.edu.pl

Danuta Piłat
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: danuta.pilat@ug.edu.pl

Monika Warsińska
telefon: +48 58 523 24 52

e-mail:monika.warsinska@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 11, 2014 - 09:47 by Importer Automatyczny Changed on środa, Marzec 2, 2022 - 09:34 by Eliza Władecka