Instrukcja uzyskania uprawnień do wprowadzania treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego

Krok 1.  Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza nr 5/K/19 w sprawie sposobu umieszczania i weryfikacji treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz w intranecie dostęp do panelu edycyjnego wymaga złożenia wniosku o umożliwienie umieszczania treści na stronach internetowych Uniwersytetu Gdańskiego w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (zgodnie z instrukcją) skierowanego do Zastepcy Dyrektora Centrum Informatycznego, Kierownika Działu Rozwoju Oprogramowania mgr Marcina Białka.

We wniosku tym należy wymienić:

  1. dane wnioskodawcy:

    • imię, nazwisko, jednostka organizacyjna,
    • adres e-mail wnioskodawcy w domenie ug.edu.pl - jest on wymagany i niezbędny do założenia konta w panelu edycyjnym;
  2. adresy stron, do których wnioskodawca ma otrzymać uprawnienia;
  3. podpis przełożonego wg wskazanych rubryk;
  4. datę i podpis wnioskodawcy.
Krok 2.  W przypadku deklaracji przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej należy spełnić dodatkowe kryterium jakim jest uzyskanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z procedurą opisaną na stronie Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych.
Krok 3.  Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi publikowania treści na stronach internetowych UG oraz stosować je w praktyce.
Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Październik 15, 2018 - 11:40 by Sebastian Zaborowski Changed on piątek, Maj 31, 2019 - 10:53 by Sebastian Zaborowski