fbpx Stypendium dla osób niepełnosprawnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Odpowiedni wniosek można znaleźć w zakładce wnioski do pobrania.

Przy wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy do wniosku dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Poniżej prezentowane są stawki przyjęte przez Rektora na wniosek Parlamentu Studentów i obowiązujące w roku akademickim 2020/2021.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 600 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 460 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 410 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy. Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 września 2020 roku, 18:36