Wnioski do pobrania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wnioski stypendialne dla studentów UG

Ważne dokumenty:
  • Regulamin świadczeń dla studentów UG obowiązujący w roku akademickim 2019/2020
  • Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 - zostanie podana w drugiej połowie września 2019 
  • Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów obowiązująca w roku akademickim 2019/2020 - zostanie podana w drugiej połowie września 2019 

 

Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych:
Stypendium Rektora:

 

Stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości/stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga:

 

English versions of applications and declarations:

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 września 2019 roku, 12:51