fbpx Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2020-2024

Sekretariat Prorektora:

tel. +48 58 523 20 36
fax +48 58 523 25 36

Zakres obowiązków:

Do obowiązków Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

1) Inicjowanie, monitoring i doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej.
2) Koordynacja i nadzór prac w zakresie:
    a) Programu Uniwersytetu Europejskiego,
    b) międzynarodowej wymiany w ramach LLP ERASMUS,
    c) międzynarodowej wymiany studentów w ramach współpracy między uczelniami,
    d) międzynarodowej wymiany pracowników naukowych.
3) Inicjowanie współpracy z nauczycielami akademickimi, w tym profesorami z zagranicy.
4) Koordynacja i nadzór studenckich przyjazdów, staży i praktyk zagranicznych we współpracy z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia.
5) Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przebiegu współpracy międzynarodowej.
6) Współpraca z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia w zakresie rekrutacji studentów cudzoziemców.
 
Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 
Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 
Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Prorektor kieruje pracami Senackiej Komisji ds. Umiędzynarodowienia.


Biogram:

w opracowaniu

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 grudnia 2020 roku, 14:32