fbpx Rady dyscyplin naukowych w UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rady dyscyplin naukowych w UG

Rady dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim

Ważne dokumenty:

Regulamin rady dyscypliny naukowej  =>

Uchwała nr 122/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim

Uchwała nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim


Prezentacje:

Ewaluacja jakości dorobku naukowego Rady Dyscyplin Naukowych UG


Rady dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na kadencję 2020-2024

 

1. Skład Rady Dyscypliny Archeologia

1) Przewodniczący: dr hab. Marcin Wąs, prof. UG

2) prof. dr hab. Nicholas Sekunda

3) prof. dr hab. Witold Świętosławski

4) dr hab. Sławomir Jędraszek, prof. UG

5) dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG

6) dr hab. Joanna Pyzel, prof. UG

7) dr Tomasz Chmielewski

8) doktorantka mgr Dominika Leśniewska 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Historyczny:
+48 58 523 37 10, joanna.pawlowska@ug.edu.pl

2. Skład Rady Dyscypliny Historia

1) Przewodniczący: dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG

2) prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

3) prof. dr hab. Bogusław Górka

4) prof. dr hab. Igor Hałagida

5) prof. dr hab. Edmund Kizik

6) dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG

7) prof. dr hab. Beata Możejko

8) dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG

9) dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG

10)dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG

11)dr hab. Barbara Klassa, prof. UG

12)dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

13)dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG

14)dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG

15)dr hab. Gabriela Majewska, prof. UG

16)dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG

17)dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG

18)dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG

19)dr hab. Anna Paner, prof. UG

20)dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG

21)dr hab. Przemysław Różański, prof. UG

22)dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG

23)dr hab. Marek Smoliński, prof. UG

24)dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG

25)dr Piotr Derengowski

26)dr Karol Kłodziński

27) doktorantka mgr Iwona Flis 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Historyczny
+48 58 523 21 47, danuta.szumilo@ug.edu.pl

 

3. Skład Rady Dyscypliny Filozofia

1) Przewodnicząca: dr hab. Natasza Szutta, prof. UG

2) prof. dr hab. Stanisław Judycki

3) dr hab. Anna Chęćka, prof. UG

4) dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG

5) dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG

6) dr hab. Piotr Przybysz, prof. UG

7) dr hab. Artur Szutta, prof. UG

8) dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG

9) dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG

10)dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UG

11)dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz

12) doktorant mgr Rafał Lewandowski

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych:
+48 58 523 45 15, bozena.lewaniak-tobis@ug.edu.pl

 

4. Skład Rady Dyscypliny Językoznawstwo

1) Przewodnicząca: dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

2) prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska

3) dr hab. Ewa Badyda, prof. UG

4) dr hab. Artur Bracki

5) dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG

6) dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG

7) dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG

8) dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG

9) dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG

10)dr hab. Zenon Lica, prof. UG

11)dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG

12)dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

13)dr hab. Dusan Vladislav Pazdjerski, prof. UG

14)dr hab. Izabela Pozierak-Trybisz

15)dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG

16)dr hab. Mikołaj Rychło

17)dr hab. Gilles Quentel, prof. UG

18)dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

19)dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG

20)dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG

21)dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG

22)dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG

23)dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

24)dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. UG

25)dr Ewa Konefał

26)dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska.

27) doktorantka mgr Barbara Grobelna 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Filologiczny:
+48 58 523 30 69, alicja.moskalewicz@ug.edu.pl

 

5. Skład Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

1) Przewodniczący: dr hab. Anna Marchewka, prof. UG

2) prof. dr hab. Radosław Grześkowiak

3) prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska

4) dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG

5) dr hab. Marion Brandt, prof. UG

6) dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG

7) dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG

8) dr hab. Anna Filipowicz, prof UG

9) dr hab. Agnieszka Haas, prof. UG

10)dr hab. Magdalna Horodecka, prof. UG

11)prof. dr hab. Edward Jakiel,

12)dr hab. Dorota Karwacka-Pastor, prof. UG

13)dr hab. Marta Koval, prof. UG

14)dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG

15)dr hab. Sławomir Leśniak, prof. UG

16)dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG

17)dr hab. Maciej Michalski, prof. UG

18)dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG

19)dr hab. Izabela Morska

20)dr hab. Ewa Monika Pomirska

21)dr hab. Maria Sibińska, prof. UG

22)dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG

23)dr hab. Dariusz Szczukowski

24)dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG

25)dr hab. Jean Ward, prof. UG

26)dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG

27)dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG

28)dr Svetlana Pavlenko

29)dr Artur Nowaczewski

30) doktorantka mgr Anna Klimont

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Filologiczny:
+48 58 523 30 16, j.oleszek@ug.edu.pl

 

6. Skład Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Kowalski

2) prof. dr hab. Bogusław Górka

3) prof. dr hab. Wojciech Owczarski

4) prof. dr hab. Zbigniew Treppa

5) dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG

6) dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG

7) dr hab. Katarzyna Kaczor, prof. UG

8) dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG

9) dr hab. Józef Majewski, prof. UG

10) dr hab. Katarzyna Mirgos, prof. UG

11) dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG

12) dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG

13) dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG

14) ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG

15) dr Katarzyna Linda-Grycza

16) doktorant mgr Przemysław Kilian 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Historyczny:
+48 58 523 37 10, joanna.pawlowska@ug.edu.pl

 

7. Skład Rady Dyscypliny Nauki o sztuce

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

2) prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

3) prof. dr hab. Wojciech Owczarski

4) dr hab. Karolina Aszyk-Treppa

5) dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG

6) dr hab. Magdalena Howorus-Czajka

7) dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG

8) dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG

9) dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

10)dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG

11)dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG

12)dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG

13)dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG

14)dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG

15)dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

16)dr Paweł Biliński

17)doktorantka mgr Noemi Etush

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Filologiczny:
+48 58 523 30 16, j.oleszek@ug.edu.pl

 

8. Skład Rady Dyscypliny Matematyka

1) Przewodniczący: dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG

2) prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

3) prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

4) prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

5) prof. dr hab. Andrzej Szczepański

6) prof. dr hab. Andrzej Szepietowski

7) dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG

8) dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG

9) dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG

10)dr hab. Rafał Filipów, prof. UG

11)dr hab. Jacek Gulgowski

12)dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG

13)dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

14)dr hab. Michał Stukow, prof. UG

15)dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG

16)dr hab. Piotr Szuca, prof. UG

17)dr hab. Andreas Zastrow, prof. UG

18)dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG

19)dr Barbara Wolnik

20) doktorant mgr Bartłomiej Pawelski

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:
+48 58 523 20 59, gabriela.wenta@mat.ug.edu.pl

 

9. Skład Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

1) Przewodniczący: dr hab. Marek Józefowicz, prof UG

2) prof. dr hab. Piotr Bojarski

3) prof. dr hab. Michał Horodecki

4) prof. dr hab. Paweł Horodecki

5) prof. dr hab. Wiesław Laskowski

6) prof. dr hab. Danuta Makowiec

7) prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski

8) dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

9) dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG

10)dr hab. Karol Horodecki

11)dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG

12)dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

13)dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG

14)dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

15)dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG

16)dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG

17)dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG

18)dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG

19)dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG

20)dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG

21)dr Illia Serdiuk

22)dr Krzysztof Szczygielski

23)doktorant mgr Tomasz Młynik

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:
+48 58 523 22 30, malgorzata.szczekocka@ug.edu.pl
 

10. Skład Rady Dyscypliny Informatyka

1) Przewodniczący: dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG

2) prof. dr hab. Andrzej Szepietowski

3) dr hab. Marcin Ciecholewski, prof. UG

4) dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG

5) dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG

6) dr Hanna Furmańczyk

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:
+48 58 523 35 31, 
sweiss@inf.ug.edu.pl

 

11. Skład Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

1) Przewodniczący: dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

2) prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

3) prof. dr hab. Dariusz Jakubas

4) prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

5) prof. dr hab. Igor Konieczny

6) prof. dr hab. Martin Kukwa

7) prof. dr hab. Krzysztof Liberek

8) prof. dr hab. Ewa Łojkowska

9) prof. dr hab. Tadeusz Namiotko

10)prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek

11)prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

12)prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

13)prof. dr hab. Marek Ziętara

14)dr hab. Anna Aksmann, prof. UG

15)dr hab. Monika Badura, prof. UG

16)dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG

17)dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG

18)dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

19)dr hab. Ewelina Król, prof. UG

20)dr hab. Iwona Mruk, prof. UG

21)dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG

22)dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG

23)dr hab. Jacek Piosik, prof. UG

24)dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG

25)dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG

26)dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG

27)dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG

28)dr Katarzyna Węgrzyn

29)dr Witold Żakowski

30) doktorant mgr Michał Starke

Obsługa administracyjna Rady: Międzyuczelniany Wydział Wydział Biotechnologii UG i GUMed
+48 58 523 60 08, iwona.mucha@biol.ug.edu.pl
 

12. Skład Rady Dyscypliny Nauki chemiczne

1) Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

2) prof. dr hab. Cezary Czaplewski

3) prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski

4) prof. dr hab. Adam Lesner

5) prof. dr hab. Mariusz Makowski

6) prof. dr hab. Adam Prahl

7) prof. dr hab. Tomasz Puzyn

8) prof. dr hab. Janusz Rak

9) prof. dr hab. Piotr Rekowski

10)prof. dr hab. Krzysztof Rolka

11)prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka

12)prof. dr hab. Piotr Skowron

13)prof. dr hab. Piotr Skurski

14)prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

15)prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

16)dr hab. Artur Giełdoń

17)dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

18)dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

19)dr hab. Beata Liberek, prof. UG

20)dr hab. Joanna Makowska, prof. UG

21)dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

22)dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

23)dr hab. Emilia Sikorska, prof. UG

24)dr hab. Artur Sikorski, prof. UG

25)dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG

26)dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG

27)dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof. UG

28)dr Sylwia Freza

29)dr Dorota Zarzeczańska

30) doktorant mgr Karol Tabaka

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Chemii:
+48 58 523 50 12, iwona.kozlowska@ug.edu.pl

 

13. Skład Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Tylmann

2) prof. dr hab. Jerzy Bolałek

3) prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

4) prof. dr hab. Mirosław Miętus

5) dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

6) dr hab. Luiza Bielecka, prof. UG

7) dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG

8) dr hab. Dorota Burska, prof. UG

9)dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG

10)dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG

11)dr hab. Bożena Graca, prof. UG

12)dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. UG

13)dr hab. Agnieszka Herman, prof. UG

14)dr hab. Urszula Janas, prof. UG

15)dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG

16)dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska, prof. UG

17)dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG

18)dr hab. Katarzyna Palińska, prof. UG

19)dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG

20)dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG

21)dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG

22)dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG

23)dr hab. Marta Staniszewska, prof. UG

24)dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG

25)dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka

26)dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG

27)dr hab. Piotr Woźniak, prof. UG

28)dr Agata Błaszczyk

29)dr Anna Panasiuk

30) doktorantka mgr Zofia Konarzewska

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Oceanografii i Geografii:
+48 58 523 66 66, anna.serafin@ug.edu.pl

 

14. Skład Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse

1) Przewodniczący: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG

2) prof. dr hab. Paweł Miłobędzki

3) prof. dr hab. Jacek Zaucha

4) dr hab. Monika Bąk, prof UG

5) dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

6) dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG

7) dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG

8) dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG

9) dr hab. Ernest Czermański, prof. UG

10)dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG

11)dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

12)dr hab. Anna Golejewska, prof. UG

13)dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG

14)dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG

15)dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG

16)dr hab. Beata Majecka, prof. UG

17)dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG

18)dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

19)dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG

20)dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG

21)dr hab. Michał Suchanek, prof. UG

22)dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG

23)dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG

24)dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG

25)dr hab. Marcin Wołek, prof. UG

26)dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG

27)dr hab. Anna Zamojska, prof. UG

28)dr Magdalena Jażdżewska-Gutta

29)dr Olga Martyniuk

30) doktorant mgr Maciej Zieliński

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Ekonomiczny:
+48 58 523 12 75, b.szalkowska@ug.edu.pl

 

15. Skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

1) Przewodniczący: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

2) prof. dr hab. Jacek Rybicki

3) prof. dr hab. Mirosław Szreder

4) prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

5) dr hab. Robert Bęben, prof. UG

6) dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG

7) dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG

8) dr hab. Beata Jackowska, prof. UG

9) dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG

10)dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG

11)dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG

12)dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

13)dr hab. Przemysław Lech, prof. UG

14)dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG

15)dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG

16)dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

17)dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

18)dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

19)dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG

20)dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG

21)dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

22)dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG

23)dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG

24)dr hab. Jacek Winiarski prof. UG

25)dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska

26)dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG

27)dr hab. Piotr Zientara, prof. UG

28)dr Dorota Książkiewicz

29)dr Beata Zackiewicz-Brunke

30) doktorant mgr Alan Balla 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Zarządzania:
+48 58 523 11 74, sylwia.kuras@ug.edu.pl

 

16. Skład Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Iwona Sagan

2) dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG

3) dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

4) dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG

5) dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

6) dr hab. Lucyna Przybylska, prof. UG

7) dr hab. Jan Wendt, prof. UG

8) dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UG

9) dr Marcin Połom

10) doktorant mgr Tomasz Mikulski

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Oceanografii i Geografii:
+48 58 523 65 05, karina.szalucka@ug.edu.pl

 

17. Skład Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji

1) Przewodniczący: dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG

2) prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

3)prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki

4) prof. dr hab. Jacek Tebinka

5) dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

6) dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG

7) dr hab. Michał Kubiak, prof. UG

8) dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG

9) dr hab. Anna Lusińska, prof. UG

10) dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG

11)dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG

12)dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

13)dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG

14)dr hab. Jakub Potulski, prof. UG

15)dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG

16)dr hab. Adam Romejko, prof. UG

17)dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG

18)dr Tomasz Lenkiewicz

19) doktorant mgr Emil Kwidziński

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych:
+48 58 523 41 61, politologia@ug.edu.pl

 

18. Skład Rady Dyscypliny Nauki prawne

1) Przewodniczący: dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

2) prof. dr hab. Ewa Bagińska

3) prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

4) prof. dr hab. Kamil Zeidler

5) dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

6) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

7) dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

8) dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

9) dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

10)dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

11)dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

12)dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

13)dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

14)dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

15)dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

16)dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

17)dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

18)dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

19)dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

20)dr hab. Sebastian Sykuna, prof.

21)dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

22)dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

23)dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

24)dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

25)dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG

26)dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

27)dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

28)dr Krzysztof Kaszubowski

29)dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

30)doktorant mgr Monika Maśnicka

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Prawa i Administracji:
+48 58 523 28 86, katarzyna.rynkowska@ug.edu.pl

 

19. Skład Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne

1) Przewodniczący: dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG

2) prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

3) dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG

4) dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, prof. UG

5) dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG

6) dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG

7) dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG

8) dr hab. Daniel Wicenty

9) dr hab. Jarosław Załęcki, prof. UG

10)dr Bartosz Mika

11) doktorant mgr Magdalena Herzberg-Kurasz

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych:
+48 58 523 44 05, j.bednarska@ug.edu.pl

 

20. Skład Rady Dyscypliny Pedagogika

1) Przewodnicząca: dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG

2) prof. dr hab. Małgorzata Cackowska

3) prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

4) prof. dr hab. Amadeusz Krause

5) prof. dr hab. Maria Mendel

6) prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

7) prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz

8) dr hab. Maria Groenwald, prof. UG

9) dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG

10) dr hab. Adela Kożyczkowska, prof. UG

11)dr hab. Małgorzata Lewartowska-Żychowicz

12)dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG

13)dr hab. Robert Opora, prof. UG

14)dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG

15)dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG

16)dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG

17)dr hab. Piotr Stańczyk, prof. UG

18)dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. UG

19)dr Mariusz Brodnicki

20) doktorantka mgr Martyna Olszewska 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych:
+48 58 523 42 55, anna.wlazlo@ug.edu.pl

 

21. Skład Rady Dyscypliny Psychologia

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Mariola Bidzan

2) prof. dr hab. Hanna Brycz

3) prof. dr hab. Krzysztof Jodzio

4) prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

5) dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG

6) dr hab. Tomasz Besta, prof. UG

7) dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

8)dr hab. Michał Jaśkiewicz

9) dr hab. Paweł Jurek, prof. UG

10) dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG

11)dr hab. Roman Konarski, prof. UG

12)dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG

13)dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG

14)dr hab. Marta Łockiewicz,

15)dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG

16)dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG

17)dr hab. inż. Joanna Różycka-Tran, prof. UG

18)dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG

19)dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG

20)dr Paulina Pawlicka

21) doktorantka mgr Magdalena Nowacka 

Obsługa administracyjna Rady: Wydział Nauk Społecznych:
+48 58 523 43 36, renata.czyzycka@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 14:00