Dział Płac | Serwis główny UG

Ważne dokumenty: Dział Płac

1. Zarządzenie Rektora UG nr 148 /R/16 z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/R/16 Rektora UG w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwerytecie Gdańskim

 

2. Zarządzenie Rektora UG nr 131/R/16 z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwerytecie Gdańskim

 

3. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w UG od 01.01.2017 (załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 131/R/16)

 

4. Wzór umowy o dzieło (załącznik nr 2 do Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w UG)

 

5. Wzór umowy zlecenia (załącznik nr 1 do Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w UG)

 

6. Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Załączniki

 

7. Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego

 

 Inne dokumenty Działu Płac

      1) Oświadczenie pracownika dotyczące kwoty zmniejszającej podatek

 

     2) Wnioski do zasiłku opiekuńczego:

                  ZUS Z-15A Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania

                       opieki nad dzieckiem

                

                 ZUS Z-15B Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania

                     opieki nad chorym członkiem rodziny

   

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, 10:44