Dział Płac | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

DOKUMENTY - ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 lutego 2019 roku, 13:47

INNE DOKUMENTY DZIAŁU PŁAC

1. Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Załączniki

 2. Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego

 

 Inne dokumenty Działu Płac

      1) Oświadczenie pracownika dotyczące kwoty zmniejszającej podatek

      2) Wnioski do zasiłku opiekuńczego:

                  ZUS Z-15A Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania  opieki nad dzieckiem

                 ZUS Z-15B Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 marca 2019 roku, 10:06

Komunikat Działu Płac w sprawie terminów wypłat oraz składania Indywidualnych Kart Dokumentacji Czynności Podlegających Prawu Autorskiemu za rok 2018

W związku z nowelizacją  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która skróciła okres przygotowania i przesłania  do urzędów skarbowych informacji PIT 11 oraz PIT 8C za 2018 rok z 28 lutego na 31 stycznia 2019 roku oraz niekorzystnym dla celów rozliczeniowych rozłożeniem dni świątecznych w miesiącu grudniu  informuję, że Indywidualną Kartę Dokumentacji  Czynności Podlegających Prawu Autorskiemu za rok 2018 należy przekazać do Działu Płac w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  4 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie w związku z powyższym informuję,  że  ulegnie zmianie termin wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych w miesiącu grudniu 2018 roku oraz w styczniu 2019 roku, a mianowicie:

  1. w miesiącu grudniu 2018 realizacja wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych zarówno finansowanych z projektów NCN, NCBiR,  jak i wszystkich pozostałych źródeł odbędzie się tylko w jednym terminie tj. 17 grudnia  2018 roku.

Termin składania rachunków z tytułu tych umów upływa z dniem 5 grudnia  2018 roku.

  1.  w miesiącu styczniu 2019 realizacja wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych  odbędzie się w dwóch terminach:
  • Pierwszy termin – 17 styczeń 2019 roku dotyczyć będzie  rachunków grudniowych, zarówno finansowanych z projektów NCN, NCBiR,  jak
    i wszystkich pozostałych źródeł, które będą stanowiły koszty roku 2018.

Termin składania rachunków i umów do tej wypłaty upływa z dniem
7 stycznia 2019 roku.

  • Drugi termin – 30 styczeń 2019 roku dotyczyć będzie rachunków, które wejdą  w koszty 2019 roku.

Termin składania rachunków i umów do tej wypłaty upływa z dniem 10 stycznia 2019 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 listopada 2018 roku, 14:31

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU OD 01 LIPCA 2018 R.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 czerwca 2018 roku, 12:25

DOKUMENTY - UMOWY CYWILNOPRAWNE

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 września 2018 roku, 12:12

PRACOWNICY DZIAŁU PŁAC

Kierownik

mgr Jolanta Moś
telefon: +48 58 523 24 54
e-mail: jolanta.mos@ug.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Dorota Trybała
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: rekdt@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Chemii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ADMINISTRACJA: Administracja Rektorat.

Pracownicy

mgr Danuta Aleksandrowicz
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: danuta.aleksandrowicz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich-Pracownia Sinologii
ADMINISTRACJA: Wydział Chemii
OBSŁUGA: Wydział Chemii, DS-10, DS-11, Hotel Asystencki nr 1, Wydział Historyczny.

Małgorzata Bocian
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: rekmboc@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Historii
ADMINISTRACJA: Biblioteka Sopot, Biblioteka Główna
OBSŁUGA: Górki Wschodnie, Neofilologia, Hotel Asystencki nr 2, Biblioteka Główna, Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, DS-5.

mgr Beata Grzywacz
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: beata.grzywacz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Fizyki), Wydział Nauk Społecznych (Instytut Politologii)
ADMINISTRACJA: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Biologii, Wydział Biotechnologii, Centrum Transferu Technologii
OBSŁUGA: Wydział Ekonomiczny, Dział Transportu.

Weronika Pieniak
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: weronika.pieniak@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Biologii, Wydział Geografii i Oceanografii, Hel
ADMINISTRACJA: Wydział Biologii, Wydział Geografii i Oceanografii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania
OBSŁUGA: Wydział Geografii i Oceanografii,  DS-7, Hel, Wydział Biotechnologii, Zespół Obiektów Gdańsk-Kładki.

Joanna Sprawka
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: reksj@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Matematyki i Informatyki), Wydział Nauk Społecznych: Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii
ADMINISTRACJA: Rektorat, Wydział Nauk Społecznych
OBSŁUGA: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biologii, Ośrodek Łączyno, Borucino, Jednostka Pływająca, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Maria Studzińska-Derda
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: rekmst@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Centrum Języków Obcych, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Biblioteka Główna
ADMINISTRACJA: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Wydawnictwo UG,
OBSŁUGA: Wydział Zarządzania, CDK, Biblioteka Ekonomiczna, Wydział Prawa, DS-6, Zakład Poligrafii Wydawnictwo UG.

mgr Eliza Władecka
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: e.wladecka@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Filologiczny: Instytut Filologii Polskiej, Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Badań nad Kulturą, Instytut Skandynawistyki,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Slawistyki, Katedra Logopedii
ADMINISTRACJA: Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, Borucino, DS-y
OBSŁUGA: Zespół Obiektów Administracji Centralnej, DS-3, DS-8, DS-9, Biblioteka Główna, Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Pałac w Leźnie, Centrum Inwestycji i Remontów.

 

Prace Zlecone:

mgr Maria Dyszczyńska
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:

mgr Honorata Kloc
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:rekhk@ug.edu.pl

Bożena Kowalska
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: rekbk@ug.edu.pl

Danuta Piłat
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: danuta.pilat@ug.edu.pl

Monika Warsińska
telefon: +48 58 523 24 52

e-mail:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 10:35