Wykłady ogólnouczelniane | Serwis główny UG

Wykłady ogólnouczelniane

Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h, można za nie uzyskać 2 punkty ECTS. Wykłady kończą się uzyskaniem zaliczenia z oceną.

 

Wykłady ogólnouczelniane realizowane będą w roku akademickim 2017/2018 w następujących terminach:

poniedziałki, godz. 17.00 – 18.30

lub

wtorki, godz. 8.00 – 9.30.

 

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są prowadzone w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze.

Studenci, którzy powtarzają przedmiot z powodów niezadawalających wyników w nauce, studenci korzystający z długu punktowego ECTS, studenci wznawiający studia oraz wracający z urlopów w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany powinni zgłosić się do Działu Kształcenia.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 sierpnia 2017 roku, 11:15