fbpx Wykłady ogólnouczelniane | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wykłady ogólnouczelniane

Wykłady ogólnouczelniane

Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h i można za nie uzyskać 2 punkty ECTS. Wykłady kończą się uzyskaniem zaliczenia z oceną.

 

Wykłady ogólnouczelniane dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowane będą w roku akademickim 2019/2020 w następujących terminach:

poniedziałki, godz. 17.00 – 18.30

lub

wtorki, godz. 8.00 – 9.30.

 

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są prowadzone w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze.

Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta.

 

Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane.

 

Studenci, którzy:

1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce,

2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego,

3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych 

 

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany powinni zgłosić się do Działu Kształcenia (pok. 502, V piętro w nowym budynku Rektoratu, pon. - pt. 8.00 - 14.00).

Informujemy, że powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lutego 2020 roku, 9:51