Kobiety w historii UG

Prof. dr hab. Małgorzata Książek Czermińska

 

Obraz zawierający osoba</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Prof. dr hab. Małgorzata Książek Czermińska  

- pierwsza kobieta kandydatka na Rektora UG w roku 1999 

- pierwsza kobieta Laureatka Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza  (2007 r.)  

 

MAŁGORZATA CZERMIŃSKA (Książek-Czermińska; ur. 22 III 1940 Luboml, Wołyń), literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Józefa Książka (1909–1940), absolwenta Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej (1933), w czasie kampanii wrześniowej 1939 porucznika rezerwy Wojska Polskiego, zamordowanego w Katyniu, i poślubionej w 1935 Julianny Haliny z domu Siemaszko, absolwentki (absolutorium) studiów przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Siostra Haliny (ur. 1936).

W Gdańsku od 1947, w 1957 absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, w latach 1957–1962 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 1962–1970 asystentka w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku, następnie do emerytury w 2010 na UG. Od 1970 (na WSP) doktor na podstawie dysertacji Czas w powieściach Parnickiego (promotor: prof. Maria Janion) i adiunkt, od 1984 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie, w latach 1985–1991 docent, od 1992 profesor UG (uczelniany), od 2001 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 2004 profesor zwyczajny. W latach 1985–2010 kierownik Zakładu Współczesnej Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej UG, 1998–2009 kierownik Filologicznego Studium Doktoranckiego UG. Po przejściu na emeryturę do 2018 kontynuowała pracę dydaktyczną na Filologicznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym UG. Jednocześnie w latach 1984–1999 i 1992–1995 pracował na połowie etatu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1991 prowadziła wykłady z literatury polskiej na University of Michigan w Ann Arbor (USA), 1996 w Cambridge University (Wielka Brytania).

Badaczka teorii powieści i prozy niefikcjonalnej, literatury polskiej XX wieku, związków literatury i sztuk wizualnych. Autorka między innymi prac Czas w powieściach Parnickiego (1972), Teodor Parnicki (1974), Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie (1987), Autobiograficzny trójkąt: Świadectwo, wyznanie i wyzwanie (2000, wyd. 2 zmienione 2020, wydanie angielskojęzyczne The Autobiographical Triangle: Wittness, Confession, Challenge, 2019), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik (współautorka, 2000), Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik (wspólnie z Grażyną Borkowską i Ursulą Phillips, 2000). W 2001 organizatorka II Kongresu Polonistyki Zagranicznej w Gdańsku.

Od 1992 członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (w 1999–2002 przewodnicząca), następnie Komitetu Nauk o Literaturze PAN (w 2003–2006 przewodnicząca). Członkini Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych (2001–2006 przewodnicząca). Od 1996 członkini Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (kolejne kadencje do 2022), od 1997 (przez dwie kadencje) Komitetu Badań Naukowych, od 2007 do 2010 Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1994), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1990), Medalem „Pro Memoria” Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (2005). W 2007 laureatka Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych (jako pierwsza kobieta odznaczona tym wyróżnieniem; nagrody miasta Gdańska). W 2019 otrzymała XXV Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Żona Juranda Czermińskiego, doktora, chemika i informatyka, pracownika UG, matka Michała (ur. 1965), Adama (ur. 1969), Jana Józefa (ur. 1974).

Źródło: Gedanopedia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24 luty, 2022 - 21:53; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11 Kwiecień, 2022 - 19:14; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska

Kobiety we władzach uczelni, wydziałów i w radzie UG

PANIE PROREKTOR UG

 

Obraz zawierający tekst, ramka na zdjęcie, galeria, wewnątrz</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

doc. dr hab. Zofia Sawiczewska, 01.09.1984 do 30 listopada 1985 Prorektor ds. Nauczania

Ekonomistka. Badaczka zagadnień gospodarki morskiej, transportu i handlu morskiego, stawek frachtowych i międzynarodowej ekonomii, międzynarodowych organizacji integracyjnych. Matka chrzestną należącego do PLO promu kolejowo-samochodowo-pasażerskiego „Mikołaj Kopernik” (uroczystość odbyła się w październiku 1973 r.)

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający tekst</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

doc. dr hab. Ewa Adrjanowska, 01.12.1985 do 31.08.1987 Prorektor ds. Nauczania 

Geografka. Badała zagadnienia związane z geografią ekonomiczną morza, geografią przemysłu i gospodarką przestrzenną.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean,  01.09.1993 do 31.08.1996: Prorektor ds. Studenckich

Prawniczka. Specjalistka z zakresu prawa ochrony środowiska (polskiego, unijnego i międzynarodowego), inicjatorka nowych kierunków i tematów badawczych w naukach prawnych w Polsce. Jako pierwsza połączyła prawo, gospodarkę i środowisko w jeden obszar badawczy: gospodarczego prawa środowiska, co zapoczątkowało powstanie „gdańskiej szkoły prawa ochrony środowiska”. Członkini-założycielka Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, ściana, wewnątrz</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

dr hab. Jolanta Jabłoński–Bonca, prof. UG, 01.09.1996 do 31.08.1999: Prorektor ds. Kształcenia

Prawniczka. Autorka prac z zakresu teorii i filozofii prawa, teorii legislacji, wstępu do prawoznawstwa, retoryki prawniczej, ochrony bezpieczeństwa, szkolnictwa wyższego.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

prof. dr hab. Urszula Jackowiak, 01.09.1999 do 31.08.2002: Prorektor ds. Kształcenia

Prawniczka. Członkini Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy. W latach 2001–2007 była przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający zewnętrzne, drzewo, osoba, trawa</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

prof. dr hab. Halina Piekarek–Jankowska, 01.09.2002 do 31.08.2005: Prorektor ds. Kształcenia

Hydrogeolożka. Prowadziła badania dotyczące problematyki geologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii morskiej. Szczególnie zajmowały ją problemy charakterystyki osadów dennych Zatoki Puckiej, procesów mineralizacji materii organicznej w toni wodnej i osadach dennych oraz występowania metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego w osadach dennych.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, zewnętrzne, stojące</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

prof. dr hab. Anna Szaniawska, 01.09.2005 do 31.08.2008: Prorektor ds. Kształcenia

Biolożka. Badaczka ekofizjologii bezkręgowców morskich, wpływu czynników biotycznych i abiotycznych, między innymi niedoboru tlenu, siarkowodoru oraz farmaceutyków, na procesy życiowe bezkręgowców morskich, a szczególnie skorupiaków, zajmowała się gatunkami nierodzimymi w Morzu Bałtyckim.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, ściana, kobieta, wewnątrz</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

prof. dr hab. Maria Mendel, 01.09.2008 do 31.08.2012: Prorektor ds. Kształcenia

Pedagożka. Specjalista z zakresu pedagogiki społecznej i animacji w wersji zaangażowanej, przybierającej postać polityki publicznej, aktywizującej lokalne społeczności oraz rodziców.

biogram w Gedanopedii

wywiad w Portalu Nauki UG

 

Obraz zawierający osoba</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, 01.09.2012 do 31.08.2016 oraz 01.09.2016 do 31.08.2019: Prorektor ds. Kształcenia

Radca prawny, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego.

biogram w Gedanopedii