Etapy rekrutacji

Proces rekrutacji na studia wyższe na UG został opisany w załączniku nr 3 Warunki uczestnictwa i etapy Internetowej Rekrutacji Kandydatów do uchwały Senatu 37/21 ze zm.

 

Rozpoczęcie rejestracji online

 • Zarejestruj się w systemie IRK (irk.ug.edu.pl).
 • Aktywuj profil kandydata poprzez link w mailu. Uzupełnij dane osobowe i adresowe.
 • Zapisz się na kierunek. Uzupełnij dane o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów oraz wyniki stanowiące kryteria na kierunku. 
 • Wgraj pliki (czytelne skany lub zdjęcia) wymaganych dokumentów do końca rejestracji na kierunku. Instrukcję jak to zrobić znajdziesz tu.
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek na numer konta podany w IRK. Sprawdź, czy opłata została przypisana do kierunku.
 • Sprawdź termin i miejsce egzaminu (dotyczy jedynie wybranych kierunków).

Zakończenie rejestracji

 • Poczekaj, aż Komisja zweryfikuje wgrane przez Ciebie pliki.
 • Zakwalifikowani do przyjęcia zostaną kandydaci, którzy przeszli pozytywnie etap weryfikacji skanów i mieszczą się w limicie miejsc na kierunku.

lista kandydatów

 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia, dostarcz do Komisji oryginały wymaganych dokumentów, masz na to 4 dni.
 • Jeśli nie zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia, oczekuj od Komisji informacji o rekrutacji uzupełniającej.

składanie dokumentów

 • Poczekaj, aż Komisja zweryfikuje dostarczone przez Ciebie dokumenty.
 • Adresy, na które należy składać dokumenty, podano w tabeli z terminami rekrutacji oraz w IRK.

lista przyjętych 

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty na studia (lista ogłoszona zostanie po zakończeniu prac komisji i znajdziesz ją w szczegółach kierunku w IRK).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, Grudzień 12, 2018 - 09:27; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: środa, Lipiec 6, 2022 - 12:55; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska