fbpx Senat Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Kontakt: Biuro Organizacji i Legislacji
tel. +48 58 523 25 14, +48 58 523 24 14
fax +48 58 523 55 89
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl

 

 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jest organem kolegialnymi Uczelni.

- Regulamin Senatu UG


 

Skład Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2020-2024


Rektor;

1. dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG - Przewodniczący Senatu

Przedstawiciele Wydziałów;

Wydział Biologii;

2. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

3. prof. dr hab. Tadeusz Namiotko

4. dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG

5. dr Dorota Myślińska

Wydział Chemii;

6. prof. dr hab. Mariusz Makowski

7. prof. dr hab. Adam Prahl

8. prof. dr hab. Piotr Skurski

9. dr Dorota Zarzeczańska

Wydział Ekonomiczny;

10. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG - Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji

11. prof. dr hab. Jacek Zaucha

12. dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG

13. dr Tomasz Czuba

Wydział Filologiczny;

14. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

15. dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

16. dr hab. Zenon Lica, prof. UG

17. dr Wanda Stec

Wydział Historyczny;

18. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

19. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG - Dziekan Wydziału Historycznego

20. prof. dr hab. Beata Możejko

21. dr AnnaŁysiak-Łątkowska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;

22. dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

23. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

24. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG

25. dr Hanna Furmańczyk

Wydział Nauk Społecznych;

26. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

27. dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG

28. dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG

29. dr Paweł Śpica

Wydział Oceanografii i Geografii;

30. prof. dr hab. Wojciech Tylmann

31. dr hab. Dorota Burska, prof. UG

32. dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG

33. dr Ewa Szymczak

Wydział Prawa i Administracji;

34. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG - Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia

35. prof. dr hab. Ewa Bagińska

36. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

37. dr Przemysław Panfil

Wydział Zarządzania;

38. prof. dr hab. Paweł Miłobędzki

39. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG

40. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG

41. dr Piotr Pisarewicz

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;

42. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą

43. dr hab. Ewelina Król, prof. UG - Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

44. dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

45. dr Andrea Lipińska

Przedstawiciele innych jednostek;

46. mgr Alina Swebocka - Centrum Języków Obcych

47. mgr Tomasz Aftański - Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

48. prof. dr hab. Michał Horodecki - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

49. prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnotworowymi

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi;

50. dr Piotr Grzybowski

51. mgr Wojciech Flisikowski

52. mgr Anna Pauli

53. Franciszek Kalkowski

Przedstawiciele studentów;

54. Sebastian Barczak

55. Łukasz Bień

56. Bartosz Chojnacki

57. Agata Kuryś

58. Marta Moskiewicz

59. Agata Myszka

60. Patryk Poborski

61. Paweł Serafin

62. Barbara Siewruk

63. Tomasz Swebocki

64. Weronika Wróbel

65. Natalia Wysocka

Przedstawiciele doktorantów;

66. Jakub Sommer

67. Piotr Zieliński

 

 

Uczestnicy Senatu z głosem doradczym;

1. prof. dr hab. Dariusz Szlachetko - Dziekan Wydziału Biologii

2. dr hab. Beata Grobelna, prof. UG - Dziekan Wydziału Chemii

3. dr hab. Monika Bąk, prof. UG - Dziekan Wydziału Ekonomicznego

4. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG - Dziekan Wydziału Filologocznego

5. prof. dr hab. Piotr Bojarski - Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

6. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG - Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii

7. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

8. prof. dr hab. Mirosław Szreder - Dziekan Wydziału Zarządzania

9. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

10. dr hab. Jan Patok - Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

11. mgr Marta Mularczyk - Kanclerz UG

12. mgr Olga Dziubek - Kwestor UG

13. mgr Grażyna Jaśkowiak - Dyrektor Biblioteki UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 września 2020 roku, 10:57