fbpx Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia
dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia na kadencję 2016-2020

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 36
fax +48 58 523 25 36

Biogram:

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek profesor Uniwersytetu Gdańskiego (rocznik 1974) – ekonomistka, specjalistka z zakresu konkurencyjności, przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej.

Jest absolwentką Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 1999 roku związana z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent (1999-2004), adiunkt (2004-2015) i profesor nadzwyczajny (od 2015 roku). Pracownik naukowy Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego. Od 2016 roku Dyrektor Instytutu Transportu i Handlu Morskiego oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej, opiekun koła naukowego Studencki Klub Biznesu (2016-2019).

Organizatorka 12 konferencji naukowych  w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego, członek Rady Programowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Autorka oraz współautorka blisko 100 publikacji naukowych. Członek w organizacjach naukowych: Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logistycznego o. Gdańsk (1999-2004), obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Została wyróżniona nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: dwiema za osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz jedną zespołową za podręcznik.

Była członkiem dwóch zespołów badawczych finansowanych z projektów międzynarodowych: 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimie TRANSFORUM (2012-2014), którego celem było wsparcie realizacji przyszłego ogólnego systemu transportu, określonego w Europejskiej Białej Księdze Transportu; Interreg South Baltic - SEAPLANSPACE (2018-2020), którego celem jest wzmocnienie kompetencji w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego finansowanego z programu Interreg Baltic Sea Region - COMBINE (2019-20121), który koncentruje się na usługach transportu kombinowanego oraz ulepszeniu środków służących usuwaniu barier i wyzwań związanych z ich szerszym wykorzystaniem w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

Aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu, w tym z portami morskimi.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 10:44