fbpx Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
na kadencję 2020-2024

 
 

Sekretariat Prorektora:

tel. +48 58 523 20 18
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

w opracowaniu

 

Biogram

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (rocznik 1961) – biotechnolog, specjalista w zakresie diagnostyki molekularnej zakażeń wirusowych i nowotworów.

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego (samodzielny Wydział Biologii rozpoczął działalność 1 września 2008 roku). Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent, adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011)
i profesor zwyczajny (od 2011 roku). Kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

Jest koordynatorem międzynarodowego projektu 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimie MOBI4Health, którego beneficjentem jest Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed oraz koordynatorem polskiego zespołu w konsorcjum realizującym projekt „STARBIOS 2” (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences, HORIZON 2020), w którym UG wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracuje nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań. Jest ponadto liderem zespołu naukowego Wydziału realizującego wraz z partnerami z Niemiec, Francji i Belgii międzynarodowy projekt badawczy dotyczący badań biologii wirusa zapalenia wątroby typu B.

Jest wiceprezydentem i członkiem Komitetu Sterującego w międzynarodowym stowarzyszeniu ScanBalt oraz recenzentem grantów polsko-norweskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, grantów MNiSW, NCBiR i NCN, programu „Lider” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programu „Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest również członkiem Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP i grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz organizacji międzynarodowych: European Association of the Study of the Liver (EASL) i EORTC - PathoBiology Group. Jest przedstawicielem Polski i członkiem Komitetu Sterującego na lata 2014-2017 w międzynarodowym stowarzyszeniu European Society for Translational Antiviral Research (ESAR). Od lat aktywnie współpracuje zarówno z instytucjami naukowymi jak i z instytucjami biznesowymi oraz otoczenia biznesu w kraju i zagranicą.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 listopada 2020 roku, 19:12