fbpx Inne stypendia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Inne stypendia

Inne stypendia

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego dodatkowo mogą ubiegać się między innymi także o przyznanie:

  • Nagrody Rektora [składaniem wniosków w tej sprawie zajmuje się pani Agnieszka Licznerska (mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl) z Biura Stypendialnego), więcej informacji tutaj
  • Stypendium Ministra dla Studentów za znaczące osiągnięcia [składaniem wniosków w tej sprawie zajmuje się pani Agnieszka Licznerska (mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl) z Biura Stypendialnego), więcej informacji tutaj
  • Stypendium Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców, [składaniem wniosków w tej sprawie zajmuje się pani Agnieszka Licznerska (mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl) z Biura Stypendialnego), więcej informacji tutaj
  • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni,
  • XX Edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/22 dla maturzystów z rodzin byłych pracowników PGR,
  • Pozostałych stypendiów fundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W sprawie stypendiów fundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego należy kontaktować się z pracownikami odpowiednich dziekanatów, którzy pomagają w przygotowaniu zaświadczeń potrzebnych do złożenia wniosku. Więcej informacji o stypendiach jednostek samorządu terytorialnego tutaj.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 kwietnia 2021 roku, 10:30