fbpx Inne stypendia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Inne stypendia

Inne stypendia

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego dodatkowo mogą ubiegać się między innymi także o przyznanie:

  • Nagrody Rektora [składaniem wniosków w tej sprawie zajmuje się pani Renata Kowalewska (mail: renata.kowalewska@ug.edu.pl) z Działu Studenckich Spraw Socjalnych], więcej informacji tutaj
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (składaniem wniosków w tej sprawie zajmują się pracownicy Działu Kształcenia), więcej informacji tutaj
  • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni.
  • Pozostałych stypendiów fundowanych przez jednostki samorżadu terytorialnego. 

W sprawie stypendiów fundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego należy kontaktować się z pracownikami odpowiednich dziekanatów, którzy pomagają w przygotowaniu zaświadczeń potrzebnych do złożenia wniosku. Więcej informacji o stypendiach jednostek samorządu terytorialnego tutaj.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 sierpnia 2019 roku, 9:23