Władze | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Władze Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Rektora
tel. +48 58 523 24 07
fax +48 58 523 31 73

Prorektor ds. Kształcenia UG
dr hab. Anna Machnikowska
profesor nadzwyczajny
Prorektor ds. Kształcenia

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia:
tel. +48 58 523 20 36
fax +48 58 523 25 36

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37

Prorektor ds. Studenckich UG
dr hab. Arnold Kłonczyński
profesor nadzwyczajny
Prorektor ds. Studenckich

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
tel. +48 58 523 24 40
fax +48 58 523 25 36

Prorektor ds. Rozwoju
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką:
tel. +48 58 523 20 18
fax +48 58 523 24 37
e-mail: rektor_rozwoj@ug.edu.pl

Senat UG
Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Organizacji i Legislacji
tel. +48 58 523 25 14, +48 58 523 24 14
fax +48 58 523 55 89
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl


Kanclerz UGdr Mirosław Czapiewski
Kanclerz

tel. + 48 58 523 20 08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 maja 2019 roku, 7:15