Władze | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Władze Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Rektora
tel. +48 58 523 24 07
fax +48 58 523 31 73

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia
dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 36
fax +48 58 523 25 36

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Prorektor ds. Nauki

Sekretariat Prorektora
tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37

Prorektor ds. Studenckich UG
dr hab. Arnold Kłonczyński
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Sekretariat Prorektora
tel. +48 58 523 24 40
fax +48 58 523 25 36

Prorektor ds. Rozwoju
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 18
fax +48 58 523 24 37
e-mail: rektor_rozwoj@ug.edu.pl

Senat UG
Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Organizacji i Legislacji
tel. +48 58 523 25 14, +48 58 523 24 14
fax +48 58 523 55 89
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl


mgr Marta Mularczyk
Kanclerz

tel. + 48 58 523 20 08
 
 
 
 
 

Kanclerz UG
Rada Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Organizacji i Legislacji
tel. +48 58 523 25 14, +48 58 523 24 14
fax +48 58 523 55 89
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl

Skład Rady

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 października 2019 roku, 10:05