współpraca
Od lewej: Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG Szkolenia m.in. z zakresu bezpieczeństwa, upowszechnianie wiedzy o tolerancji - to tylko niektóre z aspektów współpracy wynikającej z podpisanego porozumienia pomiędzy Komendą…
współpraca
Uniwersytet Gdański kontynuuje owocną współpracę z Santander Bank Polska S.A. W rozpoczynającym się wkrótce roku akademickim 2023/2024 instytucja finansowa ponownie przekaże na nagrody dla studentów i doktorantów 50 tysięcy złotych. Nabór do konkursu właśnie ruszył! Dzięki otrzymanej darowiźnie 32 studentów i doktorantów naszej uczelni do końca roku otrzyma nagrody za swoje osiągnięcia: 28 osób otrzyma po 1500 zł, a 4…
życie akademickie
Uczniowie i nauczyciele Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku świętowali powrót do szkoły! W oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 dnia 4 września 2023 r. wzięli udział także przedstawiciele Uczelni Fahrenheita, w tym Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Rektor PG prof. dr hab. Krzysztof Wilde.…
życie akademickie
​Barwna parada, inspirujące przemówienia – rozpocznijmy wspólnie nowy rok akademicki!  30 września, z inicjatywy Uczelni Fahrenheita, pomorskie uczelnie wyższe i władze samorządowe uroczyście zainaugurują rok akademicki 2023/2024.    W Gdańsku po raz drugi odbędzie się barwny pochód środowiska akademickiego - kilkanaście pomorskich uczelni spotka się w ostatnią sobotę września przy Złotej Bramie. Marsz Traktem…
społeczna odpowiedzialność nauki
Morska energetyka wiatrowa jako nowo powstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest nie tylko szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, a w szczególności Pomorza, ale także na rozwój zawodowy osób zainteresowanych zatrudnieniem w tym obszarze. Dlatego też Uniwersytet Gdański uruchamia 15 września 2023 r. rekrutację na trzecią edycję studiów…
współpraca
Uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy naszej Uczelni z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym odbyło się 4 września br. w Uniwersytecie Gdańskim. Współpraca będzie dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, w szczególności organizacji szkoleń.   W wydarzeniu uczestniczył Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego płk Andrzej Stróżny, Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego…
nauka
Nad oczyszczaniem morza z toksycznych ftalanów, związków chemicznych używanych do zmiękczania plastiku, pracują studenci z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Zespół bierze udział w międzynarodowym konkursie iGEM, podczas którego młodzi badacze z całego świata pracują nad rozwiązywaniem problemów za pomocą biologii syntetycznej. Podobne do hormonów, ale szkodliwe…
życie akademickie
Studia podyplomowe Pośrednictwo i Inwestowanie na Rynku Nieruchomości oraz Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi to dwie propozycje Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego skierowane do osób zainteresowanych wiedzą o charakterze ekonomicznym, prawnym i technicznym niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie…
kultura
Chłopi (2023), Imago (2023) czy Tyle co nic (2023) – te filmy już niedługo powalczą o nagrody 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o tym, kto dostanie Don Kichota (statuetkę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych), zdecyduje m.in. Tomasz Pupacz, zastępca kierownika ACK UG Alternator. Między 18 a 23 września br. jury…
nauka
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn i dr hab. Marc-André Selosse znaleźli się na podium naukowców w Polsce w swoich dziedzinach według portalu Research.com. W tegorocznym zestawieniu Best Scientists in the World znalazła się piątka badaczy z UG, w tym (poza wyżej wymienionymi) Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Adam Liwo oraz prof. dr…
współpraca
Więcej miejsc w placówkach i bon zniżkowy od Rektora na opiekę przedszkolną dla dzieci pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego - tak rozpoczął się rok szkolny dla rodziców związanych z naszą uczelnią.  Inauguracja roku w placówkach przedszkolnych odbyła się w nowo powstałym Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 11 w Gdańsku-Oliwie. - Działania o charakterze prorodzinnym to efekt współpracy edukacyjnej uczelni i…
konferencje
Dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG i doktor honoris causa prof. Anton Zeilinger – to tylko niektórzy prelegenci tegorocznego, 48. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Między 1 a 7 września na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim będzie można zobaczyć interaktywne wystawy i pokazy fizyczne, a także posłuchać wykładów o kryptografii kwantowej czy metodach nauczania…
współpraca
Ponad 600 zawodników z 32 krajów będzie uczestniczyć w 43 różnych konkurencjach podczas EuroSkills – międzynarodowych zawodów umiejętności branżowych, organizowanych przez WorldSkills Europe i po raz pierwszy odbywających się w Polsce. Wydarzenie zgromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizować będą o szansę zostania najlepszym w wybranej przez siebie umiejętności. Po raz pierwszy…
nauka
Fot. archiwum FNP Kierowniczka Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed dr hab. n. med. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG została wyróżniona nominacją Fundacji na rzecz Nauki Polskiej do AcademiaNet. Portal prowadzony jest przez Swiss National Science Foundation.…
kultura
Mat. własne Festiwalu Rozproszonego Between.Pomiędzy Pracownia Badawcza Between.Pomiędzy, pod kierunkiem dra hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. UG z Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, zaprasza na polską premierę filmu tańca „Home” („Dom”) w reżyserii amerykańskiej choreografki Sue…
nauka
Książka dr Grażyny Świętochowskiej z Zakładu Filmu i Mediów Instytutu Badań nad Kulturą Wydziału Filologicznego UG pt. „Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali” (Wydawnictwo UG, Gdańsk 2022) została wyróżniona prestiżową doroczną nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszy debiut 2022 roku. Książka „Kino…
współpraca
W Letniej Szkole Promocji Wartości Demokratycznych wzięli udział studenci z Odeskiego Uniwersytetu Narodoweg im. Ilji Miecznikowa oraz uczelni zrzeszonych w ramach SEA-EU. Udało się to dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W dniach 13-24 sierpnia na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się Letnia Szkoła Promocji Wartości Demokratycznych. Celem postawionym przez organizujące ją Centrum……
nauka
Fundacja Kościuszkowska otwiera nabór wniosków o granty na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US. Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek…
współpraca
Od lewej: prof. Arnold Kłonczyński, Prezes Michał Pietrzykowski i dr Piotr Zieliński. Kolejne porozumienie o współpracy poszerza ofertę szkoleniową Uniwersytetu Gdańskiego! W dniu 23 sierpnia 2023 roku UG zawarł umowę z Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską. Na jej mocy strony będą współdziałały w zakresie organizacji kursów i szkoleń,…
życie akademickie
Jak wygląda oferta Europejskiego Korpusu Solidarności? Co trzeba zrobić, aby uzyskać Znak Jakości EKS? Na te i inne pytania odpowiedzą przedstawiciele Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB oraz Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności już 31 sierpnia br.  Spotkanie informacyjne dedykowane jest przedstawicielom i…
współpraca
Włączanie zagranicznych profesorów wizytujących w proces nauczania na Uniwersytecie Gdańskim to stały element budowania międzynarodowego charakteru uczelni. Tyko na Wydziale Ekonomicznym w ramach projektu ProUG zrealizowano aż 12 umów dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie włączania profesorów wizytujących w proces kształcenia. Wydział Ekonomiczny w okresie od 2018 do 2023 r. uczestniczył w projekcie „PROgram…
życie akademickie
Ostatnią dekadę działania Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) podsumowali członkowie organizacji w ramach trzydniowych obrad na Uniwersytecie Gdańskim. Podczas otwarcia jubileuszowego spotkania Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG podkreśliła znaczenie głosów studenckich i doktoranckich dla rozwoju uczelni oraz pogratulowała Forum dziesięciu lat działania…
współpraca
Warsztaty i wykłady na temat tajemnic morskich mikroorganizmów ruszą już 22 sierpnia na Wydziale Biologii UG oraz w Bibliotece UG. Podczas czterodniowej szkoły letniej naukowcy z całej Europy opowiedzą m.in. o funkcjonowaniu ekstremofilów – organizmów przystosowanych do życia w skrajnych zakresach zmienności czynników środowiskowych. – Zaproszeni…
portal naukowy
Anna Młynkowiak-Stawarz O nowych modelach podróżowania, ochronie środowiska i turystyce wellbeing z mgr Anną Młynkowiak-Stawarz z Wydziału Zarządzania UG rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz. Dr Beata Czechowska-Derkacz: – Na jednym z blogów dotyczących zrównoważonej turystyki znalazłam definicję określającą ten sposób podróżowania…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr. inż. Jacka Pietruszewskiego wieloletniego Kierownika Laboratorium Informatycznego Wydziału Ekonomicznego UG.   Cześć Jego pamięci! Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego     Msza św. Żałobna zostanie odprawiona w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w Kościele p. w. Matki Bożej Królowej Korony…
współpraca
Studenci z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa odwiedzili Uniwersytet Gdański w ramach szkoły letniej. Podczas dwutygodniowego pobytu goście z ukraińskiej uczelni m.in wzięli udział w różnych warsztatach, poznali cechy dobrego lidera oraz odwiedzili Muzeum Emigracji w Gdyni. Szkoła letnia European Science Campus, odbyła się między 19…
nauka
Uniwersytet Gdański kontynuuje swoje zaangażowanie w promowanie zrównoważonej gospodarki morskiej poprzez projekt „BlueBioTechpreneurs (BBT)”. Ta inicjatywa otrzymała prestiżowe dofinansowanie w ramach programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na lata 2021–2027. Jest to ważny krok w kierunku osiągnięcia celów…
współpraca
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl Dr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor artystyczny festiwalu „Wilno w Gdańsku”, odebrał Medal Prezydenta Miasta Gdańska wręczony podczas gali z okazji 25-lecia współpracy Gdańska i Wilna. Wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie…
sea-eu
Wykłady i warsztaty o pozyskiwaniu, analizie i wykorzystywaniu danych nt. środowiska morskiego poprowadzą naukowcy z uczelni SEA-EU. Trwają zapisy na trzecią edycję Marine Data Literacy – kursu BIP, który odbędzie się częściowo online i częściowo na Uniwersytecie w Splicie. Kurs składa się z dwóch części: …
kultura
„1989” to spektakl w reżyserii Katarzyny Szyngiery, formą nawiązujący do amerykańskiego „Hamiltona”. Rewolucyjny musical Lin-Manuela Mirandy wprowadził rap na Broadway, proponując świeży język opowiadania o historii, atrakcyjny zarówno dla młodych, jak i starszych odbiorców. Za brzmienie naszego musicalu odpowiada jeden z najlepszych polskich…