nauka
Łącznie o 780 punktów wzrosła wartość punktowa periodyków prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego. 17 lipca br. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.  Najwyższą notę od MEiN, czyli 200 punktów, otrzymał Current Issues in Personality Psychology,…
społeczna odpowiedzialność nauki
Dlaczego warto składać doktorat w formie cyklu publikacyjnego? Czy można zaprezentować rozprawę doktorską w języku angielskim? - to przykładowe pytania, które zadają Przewodniczącemu Rady Doskonałości Naukowej prof. dr. hab. Grzegorzowi Węgrzynowi doktoranci Magdalena Herzberg – Kurasz i Artur Sawicki. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym filmem informacyjnym zrealizowanym w ramach projektu MINDtheGEPs…
kultura
Hamlet w rytmie flamenco, a w tle akompaniament Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Na zaproszenie hiszpańskiej trupy teatralnej zespół chóralny UG uświetni przedstawienie pt. ⹂Hamlet. The dance of the melancholic”  –  jeden z wielu spektakli, które odbędą się podczas Festiwalu Szekspirowskiego między 26 lipca a 6 sierpnia. Zaplanowano dwa…
współpraca
Studenci z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa przyjechali na Uniwersytet Gdański, by wziąć udział w III Kongresie Młodej Nauki. W ramach Kongresu wygłosili 6 referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce, od kwestii ekonomicznych, przez politologię i stosunki międzynarodowe, aż do nauk ścisłych i eksperymentalnych. Goście z…
nauka
Niezwykły projekt badawczy prowadzony we współpracy ze Stacją Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG zbiera dane na temat migracji ptaków nieprzerwanie od ponad 60 lat! Akcja Bałtycka to program badawczy, nad którym naukową pieczę sprawuje obecnie dr inż. Jarosław Nowakowski ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków Wydziału Biologii UG, kierowanej przez dr hab. Magdalenę Remisiewicz. W ramach projektu dwa razy do roku –…
konferencje
Dobre praktyki bhp podczas pracy zdalnej, warunki pracy a zdrowie oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe to tematy konferencji „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy”. 27 września podczas wydarzenia organizowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG odbędzie się aż 12 paneli eksperckich.  Konferencja „Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy” tworzy …
konferencje
Już po raz trzeci młodzi badacze z całej Polski i Europy spotkali się na Uniwersytecie Gdańskim, aby przedstawić wyniki swoich działań naukowych. W dniach 6 – 8 lipca br. odbył się Kongres Młodej Nauki - multidyscyplinarna konferencja naukowa, stanowiąca jedno z największych tego rodzaju wydarzeń w Polsce. W ciągu 3 dni zaprezentowano około 200…
ludzie UG
dr Jacek Splisgart Kto będzie prowadził zajęcia z j. japońskiego dla studentów Japonistyki na UG? Czego mogą spodziewać się osoby przyjęte na najbardziej oblegany kierunek w tegorocznej rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego? Czy dla studentów przewidziano wyjazdy do Japonii? O tym wszystkim opowiada dr Jacek Splisgart, kierownik…
współpraca
Studentki i studenci z Islandii, Francji, Niemiec, Ukrainy oraz Kazachstanu przyjechali do Gdańska na szkołę letnią TOWNSHIP organizowaną przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju razem z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Przez cały tydzień brali udział w intensywnych warsztatach oraz…
sea-eu
Obrady i wystąpienia przedstawicieli dziesięciu europejskich uczelni, koncert Gdańskiej Orkiestry Akademickiej i Studia Wokalnego UG oraz rejs statkiem UG RV Oceanograf - SEA-EU Governing Week w Uniwersytecie Gdańskim to intensywne pięć dni budowania współpracy między europejskimi ośrodkami edukacji wyższej. Zobaczcie, co się działo podczas szczytu najważniejszych organów konsorcjum…
sea-eu
Wyszukiwanie, interpretacja i wykorzystanie danych dotyczących środowiska morskiego - to temat kursu Blended Intensive Program (BIP) organizowanego przez Uniwersytet w Splicie, partnera sojuszu SEA-EU. Inicjatywa jest otwara dla studentów UG, obejmie zajęcia online i stacjonarne w Splicie. Za kurs przyznawane są punkty ECTS. Program BIP stanowi…
nauka
Artykuł naukowy, którego autorami są m.in. dr inż. Karolina Jagiełło, dr Alicja Mikołajczyk oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska Wydziału Chemii UG ukazał się w czasopiśmie „Materials Today”. Publikacja pt. „A computational view on nanomaterial intrinsic and extrinsic features for nanosafety and sustainability” została…
kultura
Spotkania z gwiazdami, pokazy filmowe i rozmowy o najnowszych produkcjach  – od 30 czerwca do 3 lipca 2023 członkowie Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Miłość Blondynki” uczestniczyli w 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Tofifest” w Toruniu ! W ramach praktyk zawodowych organizowanych przez Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” studenci…
życie akademickie
20 osób na miejsce - największą popularnością wśród kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim cieszy się nasza tegoroczna nowość – Japonistyka. Znamy już wstępne wyniki rekrutacji na większości kierunków.  Trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Zapisy na większość kierunków zostały zamknięte wczoraj (12 lipca 2023). Nabór potrwa dłużej na Wydziale…
ludzie UG
prof. Romuald Grzybowski Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati za nieustające wspieranie i wieloletnie działania na rzecz rozwoju uczelni otrzymał prof. dr hab. Romuald Grzybowski. 12 lipca w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbył się jubileusz 70. rocznicy urodzin zasłużonego naukowca.  - W imieniu…
współpraca
Uniwersytet Gdański we współpracy z instytucjami z innych krajów otrzymał dofinansowanie na projekt PRO-CLIMATE w ramach programu HORYZONT EUROPA. Celem projektu PRO-CLIMATE jest wspieranie społeczności w proaktywnej adaptacji do zmian klimatu poprzez transformację społeczną i zmianę zachowań. Projekt PRO-CLIMATE stanowi kontynuację i rozwinięcie projektu SCORE Horyzont 2020 (zakończenie projektu czerwiec 2025 r.),…
kultura
Spektakle z Hiszpanii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski będzie można zobaczyć w ramach 27. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, przygotowano specjalną ofertę najlepszych miejsc. 27. Festiwal Szekspirowski „Cudowna jest głupota tego…
życie akademickie
Polska Akademia Nauk rozpoczyna wybory do komitetów naukowych. Rejestracja uczestników wyborów w systemie ESWPAN odbędzie się między 5 lipca a 6 października. - Uprawnionych do głosowania jest ponad 35 tys. samodzielnych pracowników naukowych, dlatego wybory do 78 komitetów naukowych PAN zostaną przeprowadzone przy pomocy Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN). Regulamin oraz harmonogram…
sea-eu
Nowa twarz sojuszu SEA-EU! Odświeżoną identyfikację wizualną konsorcjum oraz pierwsze elementy strategii komunikacyjnej na najbliższe cztery lata uzgodnili koordynatorzy z dziewięciu uczelni SEA-EU. Wyniki spotkania w Uniwersytecie Maltańskim zostały przedstawione podczas posiedzenia Governing Board 29 czerwca br…
życie akademickie
W najnowszej edycji rankingu QS World University Rankings Uniwersytet Gdański  jedenastą uczelnią wyższą i szóstym uniwersytetem klasycznym w Polsce. O notowanie w rankingu ubiegały się 2963 instytucje z całego świata,  z czego w opublikowanym 28 czerwca 2023 zestawieniu znalazło się 1500 uczelni ze 104 krajów. W tegorocznym, jubileuszowym zestawieniu (ranking QS WUR publikowany jest po raz 20.)sklasyfikowano 22 polskie…
nauka
Ricard Ravell Rodríguez Ricard Ravell Rodríguez jako pierwsza osoba na UG uzyskał stopień doktora w trybie szkół doktorskich. Za rozprawę pt. „Różne poziomy przybliżeń w kwantowych układach otwartych i ich zastosowania” 6 lipca Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UG przyznała młodemu badaczowi stopień naukowy doktora nauk ścisłych i…
współpraca
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, współpracujące z uczelniami Fahrenheita, tj. Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską, może pochwalić się świetnymi wynikami matur. Egzamin dojrzałości zdali znakomicie wszyscy jego uczniowie. Zgodnie z najnowszymi wynikami rekrutacji (…
życie akademickie
W uznaniu za działalność na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej dr inż. Katarzyna Żółkoś została pośmiertnie uhonorowana statuetką „Bursztynowy Skarb Wyspy”.  Nagrodę, na ręce Prodziekan ds. Studenckich i Rozwoju Wydziału Biologii dr Doroty Myślińskiej, przekazał z-ca Prezydenta ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski. 5 lipca 2021 roku zmarła dr inż.…
życie akademickie
W drugim i trzecim tygodniu lipca zakończy się pierwszy etap rekrutacji na studia licencjackie oraz magisterskie studia uzupełniające na większości kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Etap ten polega na elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie IRK. Osoby zainteresowane podjęciem studiów na UG powinny pamiętać o zbliżającym się…
życie akademickie
Zapraszamy do udziału w drugiej w tym roku jednodniowej sobotniej wycieczce z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”, organizowanej przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej we współpracy z Parlamentem Studentów UG i redakcją „Gazety Uniwersyteckiej”. Podczas tej wycieczki zwiedzimy Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora…
życie akademickie
Podczas Krajowych Obchodów Światowego Dnia Hydrografii (WHD 2023) Wydział Oceanografii i Geografii UG wspólnie z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW został uhonorowany nowo ustanowioną nagrodą „Laur Hydrografa”. 30 czerwca br. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku spotkali się przedstawicieleMarynarki Wojennej, samorządów, uczelni i…
portal naukowy
Prof. Grzegorz Węgrzyn O alternatywnych terapiach, lekach na rzadkie choroby genetyczne, firmach farmaceutycznych i Nagrodzie Nobla dla polskich naukowców z profesorem Grzegorzem Węgrzynem, przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej, kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii UG, rozmawia dr Beata Czechowska-…
życie akademickie
Od lewej: dr Justyna Michałek Kwiecień, dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska i prof. dr hab. Piotr Stepnowski Powołanie sześciorga nowych profesorów uczelni, zmiany w programach studiów podyplomowych czy wyróżnienia dla wydziałów i badaczy  za osiągnięcia naukowe - to tylko niektóre z decyzji…
sport
Blisko dwustu sportowców będzie reprezentować Polskę w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu. Największe wydarzenie sportu studenckiego odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, a biało-czerwoni rywalizować będą w dwunastu dyscyplinach sportu. W składzie reprezentacji znaleźli się studenci Uniwersytetu Gdańskiego: Edyta Bielska (sekcja lekkiej atletyki) i Mateusz Kozak (sekcja szermierki). Mateusz Kozak w tegorocznej…
nauka
Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 230 tegorocznych laureatów znalazło się sześć osób z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Stypendiami Ministra uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania o wysokiej…